Přihlásit

O časopisu Svět myslivosti

Periodicita: měsíčník, vychází 1. týden v měsíci
Definice: celobarevný časopis, přináší informace z myslivecké politiky, vědy a výzkumu, praxe v honitbě, lovecké kynologie, informace ze zahraničí, rozhovory, reportáže, kalendář tuzemských i zahraničních mysliveckých akcí, stálé rubriky, praktické přílohy…

Náklad: 12 000 kusů
Počet abonentů: 3500
Čtenost: 25 000

Cílová skupina: pracovníci státní myslivosti, lesní správy, správci velkých, středních a malých majetků, soukromí zemědělci, širší odborná veřejnost, management, vyšší solventní třída
Distribuce: předplatné + PNS, Media Print Kapa, Magnet Press Slovakia
První číslo vyšlo: leden 2000
Lokalita: Česká a Slovenská republika
Vydavatel: Lesnická práce, s. r. o., náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Telefon/fax: +420 321 679 413-4
Ředitel: Ing. Oto Lasák, 604 211 166
Šéfredaktor: Ing. David Vaca, Ph.D., 604 211 168
Redaktoři: Ing. Dalibor Pačes, 604 211 170, Miroslav Šlachetka, 736 176 547

PR a reklama: Lucie Ichová, 604 211 172

Cena celoročního předplatného v roce 2021: 876 Kč

PŘEDPLATIT ČASOPIS