Přihlásit

Vyšla nová vyhláška, která mění doby lovu některých druhů zvěře

Aktualizováno 17. 12. Dne 1. ledna 2016 nabude účinnosti vyhláška Ministerstva zemědělství č. 343/2015 Sb. ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučený Vyšla nová vyhláška, která mění doby lovu některých druhů zvěře

Foto: Jaroslav Vogeltanz (www.worldnaturephoto.com)

Nejdůležitějšími změnami, které nový předpis přináší, jsou celoroční doba lovu dospělé černé zvěře a prodloužení doby lovu daňčat, kolouchů jelena evropského a muflončat.

"Jsem si vědom, že změna týkající se odlovu divokých prasat vyvolává určité rozpaky, zda je takto nastavená doba lovu etická a myslivecká. Proto považuji za nezbytné jasně říci, že tato změna neznamená pro uživatele honiteb povinnost, ale dává jim nástroj k okamžitému řešení lokálních problémů v případě, že není jiný způsob," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle resortu se divočákům změnil způsob života - doba páření, která normálně probíhá od listopadu do ledna, se nyní rozšířila na celý rok.

Kromě škod, které přemnožená prasata způsobí, roste i počet střetů prasat s motorovými vozidly. "Pokud má dojít k zastavení růstu početních stavů a následné redukci prasete divokého, je bezpodmínečně nutné, aby se lov v následujících letech pohyboval minimálně na úrovni 200 000 kusů ročně," napsal dříve do důvodové zprávy k novele vyhlášky zemědělský resort. V loňském mysliveckém roce, který skončil v březnu 2015, se počet odstřelených divočáků podle dat Českého statistického úřadu meziročně zvýšil o více než 16.000 na téměř 169 000 kusů.

Celý text vyhlášky

Ministerstvo také argumentuje tím, že prasata loví drobnou zvěř jako koroptve, bažanty, zajíce, ale i srnčata. Podle resortu je zřejmý pokles stavů bažanta, a to od roku 2002 do roku 2014 o 30 procent, a zajíce polního o 35 procent. Divočáci navíc podle MZe napadají lidi, i když nejsou zranění. Myslivečtí hospodáři by ale měli podle ministerstva pečlivěji sledovat počty zvěře a zodpovědněji plánovat chov a lov zvířat.

Resort chce v novele prodloužit i dobu lovu bažanta obecného pomocí dravců, místo od září do konce roku by bylo možné jej lovit až do konce ledna. Podle ministerstva řízeného Jurečkou nebude mít prodloužení negativní dopady na přirozenou populaci těchto zvířat.

Škody podle ministerstva působí také laně a kolouši, mláďata by mohla být lovena od srpna do konce března. Tím se doba lovu prodlouží až o tři měsíce.

Vláda již v březnu schválila opatření, které umožňuje myslivcům rozmísťovat více zařízení na odchyt divokých prasat. Dříve bylo možné umístit jedno zařízení na 250 hektarů honitby, podle nové úpravy je možné nastražit jedno zařízení na 150 hektarů honitby. V součanosti chce ministerstvo také vyslat do meziresortního připomínkového řízení novelu mysliveckého zákona.

Více informací a komentáře odborníků najdete ve Světě myslivosti č. 1/2016.

red.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.