Přihlásit

Soukromí zemědělci kritizují novelu mysliveckého zákona

Novelu mysliveckého zákona by mělo Ministerstvo zemědělství (MZe) stáhnout, změny v ní jsou špatné a novela nezlepší v rozporu se záměrem ministerstva práva vlastníků honiteb. Uvedli to zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) na tiskové konferenci uspořádané 13. dubna v Praze. 

Doporučený Soukromí zemědělci kritizují novelu mysliveckého zákona

Stáhnutí novely požaduje i Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Sdružení vlastníků honebních pozemků ČR, jejich představitelé se tiskové konference též zúčastnili.

Norma by například zvýšila pokuty za nepovolený vstup do honitby z 10 000 na 30 000 korun, při opakovaném porušení až na 60 000 korun, uvedl místopředseda ASZ Daniel Pitek (Strana zelených). Omezení vstupu do lesa, respektive do honitby, by podle Pitka bylo problematické. Příslušné rozhodnutí by podle něj viselo na úřední desce obce s rozšířenou působností a již by bylo účinné. Běžný návštěvník lesa by podle něj neměl mít možnost zjistit, že zákaz vstupu do honitby začal platit. „Občas přemýšlím, jestli je (ministr zemědělství Marian Jurečka) za KDU-ČSL nebo za KSČM, protože to jsou komunistické zákony," řekl Pitek.

„Zákaz nebo omezení vstupu není žádný naschvál, kterým by chtěli úřednici šikanovat návštěvníky lesů a krajiny obecně. Tato omezení se používají jen ve velmi výjimečných případech a musejí být odůvodněná," uvedl již dříve ministr Jurečka. Podle něj zákaz slouží k ochraně života a zdraví houbařů, ale i k ochraně zvěře. Podle něj je v ČR 5800 honiteb a i nyní se vydá omezení nebo zákaz vstupu maximálně pro desítky z nich.

„Současný zákon je sice špatný, ale to, co je nám předkládáno, by situaci ještě výrazně zhoršilo," řekl Pitek. ASZ kritizuje též například zhoršení vymáhání náhrad za škody způsobené zvěří na zemědělských plodinách a sadech na myslivcích.

Podle návrhu, který MZe představilo, by mimo jiné museli zemědělci mít na pozemcích maximálně 30 hektarů jedné plodiny, ve které se může skrývat spárkatá zvěř. Pak by musel následovat pás o minimální šířce 12 metrů osetý nízkou plodinou usnadňující lov zvěře. Pokud by zemědělci tuto podmínku nesplnili, nedostali by náhradu za škody, které by zvěř způsobila.

V současné úpravě myslivecké legislativy jsou podle ASZ potlačena vlastnická práva, což způsobuje velmi složité a nevyrovnané vztahy a vede ke vzniku a trvání křivd vůči jednotlivým oprávněným skupinám. Myslivost je oddělena od zemědělského a lesnického hospodaření, jehož byla logicky i historicky neoddělitelnou součástí. Uživatelé honiteb nejsou nuceni myslivecky hospodařit s ohledem na zemědělské a lesnické hospodaření. Vlastníci honebních pozemků mají podle ASZ velice složitý a často i nemožný přístup k výkonu práva myslivosti a minimální možnost jeho kontroly na svých pozemcích. K tomu přistupuje fakt, že státní správa nemá vhodně nastavené pravomoci k ovlivňování mysliveckého hospodaření.

Hospodaření se zvěří podle stávající legislativy je jednou z příčin vymizení drobné zvěře a na druhé straně přemnožení zvěře spárkaté, doprovázené zhoršováním genofondu. Dochází k neúměrnému nárůstu škod na zemědělských a lesních kulturách.

„Klíčovým požadavkem většiny nevládních organizací, které byly v loňském roce průběžně zvány na sérii odborných kulatých stolů MZe k přípravě záměru novely tohoto zákona, bylo, aby novela odpovídajícím způsobem respektovala práva vlastníků a uživatelů pozemků. Tedy aby vlastníci a pachtýři měli přímý a efektivní vliv na to, co se na jejich majetcích odehrává, zejména na změnu/tvorbu honiteb. Tento požadavek však nebyl ze strany Ministerstva zemědělství vzat vůbec v potaz," uvedl v tiskové zprávě předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Novelu by měla podle předchozích prohlášení projednat vláda do konce června, MZe k ní nyní vypořádává připomínky. Novela byla několikrát odložena, původně ji mělo MZe vládě předložit do konce loňského roku. Současné znění se nelíbí ani Českomoravské myslivecké jednotě a Českému svazu ochránců přírody a připomínky k ní uplatní i Ministerstvo životního prostředí.

Více informací najdete ve Světě myslivosti č. 5/2016.

red.

{module Svět myslivosti - duben 2016}

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.