Přihlásit

Ministr Jurečka jmenoval novou Mysliveckou radu

Aktualizováno 20. 1. 2015. Ministr zemědělství Marian Jurečka jmenoval novou jedenáctičlennou Mysliveckou radu. Jde o jeho poradní sbor pro řešení odborných otázek v myslivosti. Poprvé bude zasedat 27. ledna 2015. „Věřím, že se podařilo ustavit akceschopnou Radu, která bude hledat nejvhodnější řešení problematiky české myslivosti. Členy Rady jsem vybíral z odborníků, tedy ne jen na základě příslušnosti k určitým institucím," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Doporučeno Ministr Jurečka jmenoval novou Mysliveckou radu

Členové Myslivecké rady se budou řídit novým jednacím řádem, který zohlední všechny jejich odborné názory. Předsedu, místopředsedu a další členy jmenuje a odvolává ministr zemědělství v souladu se zákonem o myslivosti. Členství v Radě je čestná funkce bez nároku na odměnu. Ministr Jurečka svolal první zasedání na 27. ledna 2015.

„Na prvním zasedání předám novým členům jmenovací dekret od pana ministra. V nadcházejícím období bude Myslivecká rada projednávat koncepci myslivosti v České republice pro období 2016 až 2026 nebo připravovanou novelu zákona o myslivosti. Věnovat se bude také nařízení Evropského parlamentu o regulaci zavlékání a šíření invazivních nepůvodních druhů," uvedl náměstek ministra pro úsek lesního hospodářství Patrik Mlynář.

Členové Myslivecké rady ministra

1. Martin Žižka, předseda, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství MZe
2. Václav Kodet, místopředseda, jednatel Správy městských lesů Jihlava, s.r.o.
3. Josef Vlášek, člen, zaměstnanec LČR
4. Jan Hůda, člen, prezident Rybářského sdružení ČR
5. Josef Kaiser, člen, majitel a jednatel lesnicko-dřevařské firmy
6. Jiří Chmel, člen, místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty, ředitel pobočky SZIF
7. Ivan Bambuškar, člen, ředitel lesní správy Orlík, Karel Schwarzenberg
8. Milan Malena, člen, ústřední ředitel SVS
9. Tomáš Macháček, člen, vedoucí oddělení státní správy lesů a myslivosti Krajského úřadu Středočeského kraje
10. Jiří Svoboda, člen, ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav, člen předsednictva SVOL
11. Petr Bureš, člen, bývalý vedoucí Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství na Krajském úřadu Kraje Vysočina

 

Předseda Asociace soukromého zemědělství (ASZ) ČR Josef Stehlík reagoval dopisem ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi na zveřejnění nového obsazení Myslivecké rady. Uvedl, že ASZ ČR v návaznosti na usnesení z lednového mimořádného jednání Rady požaduje doplnění zástupců ASZ ČR a zástupce členského spolku ASZ ČR Asociace myslivosti ČR (AM ČR) do Myslivecké rady.

"Jsme přesvědčeni, že současná Myslivecká rada (MR) v podobě, jak byla dne 15. ledna 2015 zveřejněna (tj. složena ze zástupců lesnické veřejnosti, myslivců a úředníků), je sestavena velmi úzce, bez zohlednění dalších složek mysliveckého hospodaření, což přináší obavu o relevantnosti a odbornosti všech budoucích výstupů z této MR. V obsazení rady nyní zejména zcela chybí zástupci vlastníků půdy a sedláků, na jejichž zemědělských pozemcích se myslivecká činnost ze 75% plochy vlastně odehrává. Tento fakt je nepopiratelný a zcela klíčový. Absence těch, kterých se myslivost právně a ekonomicky nejvíce dotýká, považuji za zásadní pochybení. Avizované legislativní návrhy Mze (zejména novela mysliveckého zákona či jeho vyhlášek), které zcela určitě budou iniciovány právě v tomto poradním sboru, tak budou od počátku vznikat bez stanovisek a mandátu vlastníků půdy a sedláků, ale i celé řady dalších zájmových skupin a odborníků. Vzniká obava, že takové výstupy nebudou dostatečně zohledňovat oprávněné požadavky a návrhy všech skupin, které do mysliveckého hospodaření neoddělitelně patří. Toto rozhodnutí hodnotíme jako krok zpět do období před rokem 1989, kdy o myslivosti rozhodovali pouze úředníci a myslivci," uvádí se v tiskovém vyjádření ASZ ČR.


red.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.