Přihlásit

LIGA LIBE: úředníci EK nepřijatelně ovlivňují hlasování států EU za zákaz olova

Spolek LIGA LIBE upozorňuje na to, že úředníci Evropské komise netransparentně ovlivňují hlasování států EU za zákaz olova. Z vlastností získaného úředního dokumentu podle LIGY LIBE navíc jasně vyplývá, že za tím stojí nezisková organizace Birdlife International.

Doporučený Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

Evropská komise (DG ENV) ve svém úředním dokumentu nabádá experty členských států EU – členy NADEG (výbor odborníků pro směrnice o ptácích a o stanovištích, který bude zasedat ve dnech 6. až 7. května 2020), aby ovlivnili hlasování zástupců členských států EU ve výboru REACH (Evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek pod DG ENVI resp. DG GROW) „k zajištění pozitivního hlasování pro návrh Evropské komise“ na zákaz olova na mokřadech (znění v originálním dokumentu zní doslovně „... and to ensure a positive vote on the draft Commission Regulation“).
„Souzníme se stížností Evropské komisi, kterou v dané věci zaslal europoslanec Tomáš Zdechovský k rukám eurokomisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijuse Sinkevičiuse a komisaře pro vnitřní trh Thierry Bretona,“ uvedl dr. Ing. Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty. „Jsme přesvědčení, že jde o zcela nepřijatelný úřední postup Evropské komise, aby neodborně politicky lobovala za hlasování v členských státech EU, když diskuze nejde směrem, který by si komise přála. Ta doslova vyzývá národní experty skupiny NADEG, aby působili na jinou (citlivou) složku, která spadá do kompetence výboru REACH. Je zjevné, že toto je v rozporu s kodexem chování, který komise přijala, a porušení úředních postupů EU a zásad transparentnosti, neutrality, nezávislosti a odbornosti. Je pro nás nepochopitelné, jak může DG ENV se společnou kompetencí pro soubor podle nařízení REACH (s DG GROW) lobovat jinou skupinu odborníku Evropské komise, aby její členové ovlivnili stanovisko členů jiného výboru.“
LIGA LIBE upozorňuje, že podle zásad řádného legislativního procesu EU představitelé EK nesmějí lobovat představitele členských států. Navíc podle článku 133 nařízení REACH, rozhodnutí přijímá výhradně výbor REACH.
LIGA LIBE dále zdůrazňuje, že výbor REACH již dvakrát odmítl návrhy EK na zákaz olova na mokřadech a žádá jejich přepracování. To zejména proto, že současný návrh komise ignoruje stanovisko agentury ECHA a zavádí ochranná pásma kolem mokřadů (ECHA nedoporučila) a krátké přechodné období (dokonce kratší než to, které agentura doporučovala), dále obsahuje vágní zákaz držení olověného střeliva, které automaticky kriminalizuje myslivce a střelce, a mokřady vymezuje velmi široce, takže jejich definice je pro účely tohoto nařízení příliš složitá na to, aby ji mohli občané a policisté realizovat v terénu. Např. i kaluž po dešti by byla považována za mokřad podle Ramsarské definice mokřadů, která je využita v návrhu nařízení. Komise ve svém návrhu tyto připomínky zcela ignorovala. Odmítavé stanovisko k zákazu olova přijala i Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky.
„Je skandální, že autorem oficiálního úředního dokumentu Evropské komise DG ENV NADEG je globální lobbistická organizace Birdlife International,“ uzavřel Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v., prezident LIGY LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní. „Takový postup a počínání úředníků expertní skupiny EK je v zásadním rozporu s principy transparentnosti, nezávislosti a nepodjatosti EK. Není přece možné, aby podklady pro jednání složek komise a expertů členských států EU s dopadem na stovky milionů občanů EU připravovaly netransparentně nějaké nevládní lobbistické organizace místo nezávislých a neutrálních úředníků.“
Podle tiskové zprávy LIGY LIBE ze dne 4. 5. 2020, redakce

Poslední změna: úterý, 05 květen 2020 12:45

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.