Přihlásit

ČMMJ vyzvala k podpisu petice „za zachování odpovědného mysliveckého hospodaření“

Českomoravská myslivecká jednota má zásadní výhrady k návrhu novely zákona o myslivosti, který Ministerstvo zemědělství 18. dubna odeslalo na Legislativní radu vlády. Podle ČMMJ nebyly její argumenty vyslyšeny a obává se, že úprava legislativy v aktuální podobě povede k neodpovědnému a nekontrolovanému hospodaření se zvěří a k narušení tradičního spolkového pojetí myslivosti. Vyzývá proto myslivce k podpisu petice.

Doporučeno ČMMJ vyzvala k podpisu petice „za zachování odpovědného mysliveckého hospodaření“ Ilustrační foto pixabay.com

ČMMJ odmítá paragrafová ustanovení týkající se snížení minimální výměry honiteb a vydávání nárokových povolenek vlastníkům pozemků, jejich pachtýřům a osobám blízkým.

Jednota také požaduje zachování seznamu druhů zvěře, které nejsou obhospodařovány lovem, jako součást zákona o myslivosti. Odůvodněním je, že uživatel honitby nad vyřazenými druhy zcela ztratí kontrolu a bude mu znemožněna jejich případná budoucí nutná regulace.

Dalším požadavkem je umožnit vlastníkům obor, ve kterých neuplatňuje vlastnické právo stát, svobodně se rozhodnout o zpřístupnění obory pro veřejnost. Měl by být brán v potaz účel oborních chovů a vlastníkům poskytnut nástroj k omezení zvyšujících se stresových faktorů z důvodu vyrušování zvěře v těchto zařízeních.

Podle ČMMJ by se měl přepracovat způsob stanovení a schvalování plánu lovu zvěře v honitbách. Navrhovaným zněním zákona hrozí, že dojde k ještě většímu rozvrácení věkové struktury a poměru pohlaví v populacích zvěře.

Jednota rovněž požaduje do předkládané novely zapracovat opatření, která by zajistila návrat drobné zvěře do krajiny a podpořila úpravy jejího biotopu.

Zástupci ČMMJ jsou přesvědčeni, že ministerstvem navrhované změny jsou navíc v rozporu s deklarovanými cíli novely, kterými má být snížení škod zvěří a posílení práv vlastníků lesů a zemědělské půdy.

Celé znění petice, petiční archy a možnost podepsat petici elektronicky najdete zde.

Podle ČMMJ, red.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.