Přihlásit

Hnutí Duha podporuje zmenšování honiteb a posílení práv vlastníků

Novela zákona o myslivosti by měla podle Hnutí Duha umožnit snížení minimální výměry honiteb ze současných 500 hektarů na 200 hektarů. Menší vlastníci a pachtýři by měli mít možnost na svých pozemcích samostatně myslivecky hospodařit kvůli ochraně před škodami zvěří. České tiskové kanceláři (ČTK) to sdělil Aleš Miklík z Hnutí Duha. Hnutí na požadavcích na změnu zákona spolupracuje s dalšími organizacemi, jako je spolek Pro Silva Bohemica, Český svaz ochránců přírody nebo Česká společnost ornitologická. Novelu zákona o myslivosti by podle plánu legislativních prací měla vláda projednat letos.

Doporučený Hnutí Duha podporuje zmenšování honiteb a posílení práv vlastníků Foto www.pixabay.com

Zmenšení minimální výměry honiteb požaduje také Asociace soukromého zemědělství ČR nebo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Podle poslední Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství, bylo v roce 2021 v ČR 5787 honiteb a přibližně 6,89 milionu hektarů honebních pozemků. Průměrná výměra honitby byla 1190 hektarů.

Jedním z hlavních argumentů Hnutí Duha i vlastníků lesů pro snižování minimální výměry a posílení práv vlastníků nebo pachtýřů pozemků je snižování stavů zvěře. „Z pohledu ochrany lesa není pochyb, že bez účinné redukce stavů spárkaté zvěře a efektivní chemické a mechanické ochrany kultur a mladých porostů bude proces obnovy hospodářsky využitelných lesů velice náročný a mnohde prakticky nemožný,“ uvedlo ministerstvo ve zprávě o stavu lesa.

Se zmenšováním minimální výměry honiteb nesouhlasí Českomoravská myslivecká jednota, která sdružuje 52 000 členů. Již dříve uvedla, že požadavky vlastníků lesů a zemědělských pozemků by znemožnily hospodaření se zvěří, protože její životní nároky jsou podstatně větší než minimální výměra, kterou vlastníci prosazují. Upozornila také na to, že státní správa může nájemci nařídit snížení stavů zvěře, ale že o to žádá jen minimum vlastníků.

Hnutí Duha spolu s dalšími organizacemi poslalo ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi (KDU-ČSL) dopis, ve kterém poukazují na své dlouhodobé připomínky k novele zákona o myslivosti. Jednou z nich je i plánování lovu podle míry škod působených zvěří. Odkazují se na data Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, který vyčíslil roční škody způsobené zvěří na sedm miliard Kč. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti minulý rok uvedl, že podle měření na kontrolních stanovištích v lesích zvěř podle statistiky zničí v průměru 15 procent stromů na plochách, kde se obnovuje lesní porost.

Nekula loni na sněmovním zemědělském výboru k plánované novele zákona uvedl, že posílení pravomocí vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb je součástí programového prohlášení vlády stejně jako trvale udržitelné hospodaření v lesích. Ministerstvo jako jednu z cest, jak zefektivnit myslivecké hospodaření, plánuje mimo jiné využití digitalizace evidencí.

Hnutí Duha prosazuje také to, aby se nepůvodní jelen sika, který se kříží s jelenem evropským, mohl chovat pouze v oborách. Požadují rovněž, aby byly vzácné a chráněné druhy vyřazeny z působnosti zákona o myslivosti.

Podle ČTK, 6. 2. 2023, red.

Poslední změna: středa, 08 únor 2023 09:05

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.