Přihlásit

Co bude s trhem se zvěřinou černé zvěře?

V loňském roce uspořádal Svět myslivosti anketu na téma „Vliv afrického moru prasat na výkupní ceny zvěřiny černé zvěře“, v níž byli osloveni zástupci některých firem podnikajících ve výkupu zvěřiny. Anketa byla otištěna v č. 9/2017 a během následujícího půlroku se obchod se zvěřinou černé zvěře otřásl. Jaká je současná situace a co můžeme letos očekávat?

Doporučený Co bude s trhem se zvěřinou černé zvěře?

V uplynulých měsících především došlo k předpovídanému snížení výkupních cen zvěřiny černé zvěře, a některé firmy výkup dokonce zastavily. Současně, se vzrůstajícími obavami z rozšíření afrického moru prasat (AMP), byla ve střední Evropě zvýšena intenzita lovu černé zvěře, aby se zredukovala hustota její volně žijící populace a snížilo se riziko přenosu choroby. Někde se tak dělo či děje za finančních pobídek ze strany státu (u nás 1000 Kč vyplácených do konce roku 2017 oficiálně na monitoring Aujeszkyho choroby). Vlivem intenzivního lovu došlo v krátké době k prudkému zvýšení objemu produkce zvěřiny, jehož část se uživatelé honiteb snažili dostat na oficiální trh (míněno k legálním výkupcům zvěřiny). Trh však od podzimu vykazuje známky přesycení, mrazicí boxy jsou plné. Za dané situace zveřejnil ministr zemědělství Jiří Milek úmysl vyplácet celoplošně 2000 Kč zástřelného za „hlavu divočáka“ (opět kvůli redukci stavů v souvislosti se snížením rizika šíření AMP, Svět myslivosti č. 4/2018). V době přípravy této ankety nebylo známo, zda byl ministerský záměr schválen, ale pokud by k tomu došlo, znamenalo by to další příval zvěřiny, navíc soustředěný především do určitého ročního období. Je otázkou, co by to s trhem udělalo, zda by výkupci zvěřiny měli o zvěřinu černé zvěře ještě zájem. Ať ke schválení dojde, či nikoliv, dlouhou dobu relativně stabilní trh byl rozkolísán a vzhledem k současné situaci s AMP, prognóze vývoje do budoucna a vysokým stavům černé zvěře se rozhodně jen tak nevrátí do starých kolejí. Jak aktuální situaci vnímají výkupci zvěřiny a jaké jsou jejich výhledy do budoucna?

Ing. Josef Kopačka, Šumavská zvěřina, Sušice

Pokud mám hodnotit loňský rok z pohledu menšího podniku na zpracování zvěřiny, do konce října byl výkup poměrně vyrovnaný a stabilní s běžným nárůstem objemu vykoupené zvěřiny černé zvěře, který se za poslední čtyři roky zvyšuje v průměru přibližně o 7 % ročně. Je to odraz rostoucích stavů divočáků v celé České republice. Po vyhlášení zástřelného v souvislosti s odevzdáváním vzorků na vyšetření Aujeszkyho choroby mě překvapil prudký nárůst intenzity lovu černé zvěře. I myslivci, kteří říkali, že nebudou vybíjet divočáky pro peníze, se nechali strhnout okolím a „přiložili ruku k dílu“. V případě naší firmy to znamenalo, že za poslední dva kalendářní měsíce loňského roku jsme vykoupili o 1560 (!) kusů černé zvěře více než v předešlém roce. Dá se říci, že jsme byli divočáky zavaleni. Převážnou část produkce prodáváme na českém trhu, kde se však odbyt nezdvojnásobil, takže nám nemalá část vykoupené zvěřiny zůstala v mrazicích boxech. Přesto se chceme chovat jako solidní firma a s výkupní cenou jsme neklesli pod 20–25 Kč/kg.

Uvažuje‑li se o zavedení zástřelného 2000 Kč za divočáka, jen těžko si dovedu představit, co to udělá s mysliveckou veřejností. Dá se však odhadnout, jaký bude vývoj výkupní ceny zvěřiny. Na začátku lovecké sezóny, kdy se černá loví v menší míře, předpokládám, že zvěřina se bude vykupovat přibližně za loňské ceny. Poté však výkupní cena klesne podle narůstající nabídky zvěřiny na trhu. Již slyším reakce myslivců, že za takové peníze nám zvěřinu nebudou vozit a raději si ji nechají. Ano, k tomu může dojít, ale v tom případě budou muset počítat s tím, že si budou nechávat také úlovky z naháněk, selátka, větší a starší kusy. Nikdo si nepřipouští, že výkup černé zvěře se může úplně zastavit, jak se to již stalo nejen u nás, ale i na Slovensku. Problém přemnožené černé zvěře netrápí pouze Českou republiku, ale všechny okolní státy. V současné době je v Evropě nadprodukce veškeré zvěřiny, což se odrazí i v nových výkupních cenách, které ve srovnání s rokem 2017 poklesnou o 10 i více korun za kilogram. Napomohou tomu i zmíněné zásoby zvěřiny z černé zvěře z loňska, které je nutné zpracovat, pokud chceme zachovat výkup. Vznikající deficit bude částečně hrazen z nižších výkupních cen ostatní zvěře.

Ještě bych rád uvedl, že zvažujeme zavést výkup černé zvěře bez srážek na hlavu a běhy. Podle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 853/2004 jsme povinni vykupovat celé kusy i s hlavou a žvýkací svaly jsou součástí rozboru na trichinelu. Myslím, že výkupem divočáků bez srážek na hlavu a běhy se systém zjednoduší a povede to ke vzájemné spokojenosti s dodavateli.

Chtěl bych, aby čtenáři z mé odpovědi pochopili problémy menší rodinné firmy, která ne zcela ovlivňuje situaci na trhu, ale má stejné potíže jako firmy, jež zpracovávají tisíce tun zvěřiny. Ty mají také starosti a možná jsou pro ně ještě palčivější.

I v letošním roce chci udělat vše pro to, abychom mimořádnou situaci spojenou s redukcí černé zvěře zvládli a naši dodavatelé byli spokojeni. Pokud však Ministerstvo zemědělství přistoupí k vyplácení zástřelného a nebude řešit kompenzaci nižších výkupních cen, opět může dojít k jejich dalšímu snížení nebo k úplnému zastavení výkupu.

Ing. Miroslav Balšánek, Citus, s. r. o., Litoměřice

Naše společnost není ekonomicky závislá na zpracování a prodeji zvěřiny (obrat z prodeje zvěřiny činí asi 4 % obratu firmy), ale tuto činnost provozujeme více než 20 let a já sám jsem myslivec od roku 1985, takže vztah k dané aktivitě máme. V roce 2017 jsme vykoupili třikrát větší objem divočáků ve srovnání s rokem 2016. Stavy zvěřiny na skladě máme vysoké, ale poradíme si s tím. Omezili jsme však výkup a černou budeme brát pouze od stálých dodavatelů, a to v objemu dodávek z roku 2016.

Pokud bude zavedeno zástřelné 2000 Kč, přinese to vysoké úlovky, ale podle mého názoru nebude kam zvěřinu dodávat. Její zásoby jsou velké a do zahraničí se nevyveze nejen černá zvěř – podstatně poklesl zájem také o další spárkatou zvěř. Ceny „spadly“ u srnčí, jelení i daňčí zvěřiny. Stačí si zjistit výsledky cenových aukcí u Vojenských lesů a statků z ledna letošního roku nebo výkupní ceny zvěřiny např. v Německu. Na našem vnitřním trhu se více zvěřiny neprodá. „Gulášové maso“ dnes stojí 130 Kč/kg, při výkupní ceně 10 Kč/kg by mohlo být za 50–60 Kč/kg bez DPH, ale to ještě neznamená, že se zvěřiny zobchoduje dvakrát více, byť by byla za poloviční cenu. Většina lidí prostě zvěřinu nekupuje a nejí a nezačne ji kvůli nižší ceně konzumovat. Navíc zprávy z médií ovlivňují i ty spotřebitele, kteří dosud zvěřinu jedli. S dotazy a odmítáním zvěřiny divočáků kvůli AMP se setkáváme často nejen při prodeji zvěřiny, ale i v naší restauraci, kde nabízíme poměrně velký výběr jídel ze zvěřiny.

V případě zavedení zástřelného by státní orgány měly myslet také na variantu přistavení asanačních kontejnerů a odvozu zvěřiny na náklady státu do kafilerie. Zřejmě to tak bude. Za současné situace není otázkou výkupní cena zvěřiny, ale možnost vůbec legálně udat zvěřinu do obchodní sítě. Budoucnost? Tu nám ukáže letošní rok.

Lukáš Volf, Bidfood Kralupy, s. r. o.

Naprosto souhlasím s úvodním textem k anketě připraveným redakcí. Situace na trhu s černou zvěří je momentálně velmi špatná. Zvěřina černé zvěře se stává obtížně obchodovatelnou, a to především v zahraničí. Důvodem je, že se Česká republika dostala na listinu států s výskytem AMP. Co se týče naší firmy, momentálně jsme v situaci, kdy máme velké zásoby zvěřiny černé zvěře z loňské sezóny, kterou jsme nadto museli nakoupit kvůli platným smlouvám se státními podniky (Vojenské lesy a statky, Lesy České republiky) za nepřiměřené peníze. Pokud by navíc došlo k tomu, že se opět bude vyplácet zástřelné, bude situace ještě horší než vloni. Dojde totiž k takovému navýšení odstřelu, že nabídka zvěřiny černé zvěře bude mnohonásobně převyšovat poptávku a ani snížení výkupní ceny nebude mít vliv na vyrovnání tohoto nepoměru. Důsledkem může být to, že se legální výkup černé zvěře úplně zastaví, a to pak může být skutečně velký problém.

 

 

Odpovědi všech respondentů ankety si můžete přečíst ve Světě myslivosti č. 5/2018.

Poslední změna: pátek, 22 červen 2018 10:23

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.