Přihlásit

Pravidla inzerce

Pravidla pro vkládání inzerátů na webu SvetMyslivosti.cz

Provozovatel poskytuje možnost bezplatné inzerce na webu SvetMyslivosti.cz všem registrovaným uživatelům. Registrovat se můžete bezplatně (tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu webu SvetMyslivosti.cz).

Uživatelé služby Inzerce na webu SvetMyslivosti.cz nemají žádný právní nárok na užívání inzertní části portálu.
Vložit inzerát je možné prostřednictvím vystavovacího formuláře. Inzerát je třeba umístit v kategorii, která předmětu inzerátu nejlépe odpovídá.

Inzertní část webu SvetMyslivosti.cz je určena především pro soukromou inzerci.
Firemní inzerce je možná při splnění těchto podmínek: bude inzerován konkrétní produkt nebo služba, v textu nebude uveden odkaz na firemní webové stránky, jako fotografie bude použita pouze fotografie inzerovaného produktu.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah inzerátů.
Současně si však provozovatel vyhrazuje právo smazat veškeré inzeráty, které by mohly být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, ohrožovat veřejný pořádek, nebo by mohly odporovat oprávněným zájmům provozovatele.

Při vkládání inzerátů je zakázáno zejména:
- Užívat vulgarismy, případně obsah, který může ve společnosti vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin.
- Používat inzerci k upozorňování na konkrétní lidi a firmy, kteří vás nějak poškodili.
- Nabízet zboží nebo služby, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.
- Záměrně uvádět lživé a neúplné údaje, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit třetí osoby.
- Používat inzerci na vkládání klamavých nebo podvodných nabídek - nereálné ceny, neexistující zboží, pokusy vymáhat od kupujících zálohy.
- Používat inzerci na vkládání finančních nabídek (úvěry, půjčky, apod.)
- Používat inzerci na propagaci konkurenčních inzertních portálů nebo serverů
- Vkládat místo fotografií reklamní materiály (prospekty).

- Předmět inzerátu musí souviset se zaměřením webu.

Inzerát stejného znění lze vkládat maximálně jednou týdně.

Inzeráty, které poruší tyto pravidla budou správcem bez upozornění smazány.

Nastavení omezení pro inzerci
- Návštěvníci mohou vkládat inzeráty pouze po vytvoření uživatelského účtu = registrací na webu SvetMyslivosti.cz
- Maximální délka textu/popisu inzerátu je 1000 znaků
- Maximální délka titulku inzerátu je 60 znaků
- K inzerátu lze připojit maximálně 3 fotografie (omezte prosím velikost jedné fotky do 195 kB)
- Maximální počet aktivních inzerátů na registraci jednoho uživatele je 20
- Stejný inzerát lze vložit pouze do jedné kategorie
- Platnost inzerátu je omezena na 45 dní, po uplynutí této lhůty dojde k automatickému zneveřejnění inzerátu


Značení inzerátů ve výpisu inzerátů
- Inzeráty jsou po dobu 5 dnů označeny jako NOVÉ (zelený obdélník)
- Inzeráty jsou označny jako HOT po dosažení 200 shlédnutí (červený obdélník)