Přihlásit

Budou novely mysliveckého a lesního zákona plánem pro zdravé lesy? (TZ Hnutí DUHA)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Ministerstvo zemědělství finišuje s přípravou novel mysliveckého a lesního zákona. Měly by pomoci nastoupit cestu k uzdravení našich lesů. Hnutí DUHA konfrontovalo změny mysliveckého zákona, které předložil ministr Výborný, s Plánem pro zdravé lesy a konstatuje, že významnou část opatření navržených ekologickou organizací novela obsahuje. Pokud by je takto schválili poslanci, učinili by zásadní krok k umožnění obnovy pestrých a odolnějších lesů, které nyní ničí přemnožená spárkatá zvěř. Ekologická organizace s napětím očekává, zda ozdravit české lesy pomůže i novela lesního zákona. Její návrh ministerstvo zatím k diskusi nepředložilo.

V říjnu 2023 představilo Hnutí DUHA Plán pro zdravé lesy zahrnující 43 návrhů a doporučení změn legislativy, finanční podpory a zadání pro s.p. Lesy ČR pro zlepšení odolnosti českých lesů vůči změně klimatu a jejich zdraví. Zdravotní stav českých lesů je přitom dlouhodobě nejhorší v Evropě.  

Představení Plánu pro zdravé lesy vyvolalo reakci mimo jiné i Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM), jehož podrobné stanovisko komentuje jednotlivé návrhy Hnutí DUHA. 

V detailním stanovisku VÚLHM obecně souhlasí s požadavkem na účinná opatření pro snížení škod zvěří na lesích, s tlumením populace jelena siky ve volné přírodě a s požadavkem na zrovnoprávnění všech hospodářských způsobů obhospodařování lesů. Shodujeme se obecně i na potřebě posílení přirozené obnovy lesů a pěstování pestrých lesních ekosystémů se silnou retenční, hydrickou i vodohospodářskou funkcí lesů. Také se shodujeme na podpoře agrolesnických systémů na zemědělské půdě a potřebě srozumitelných pravidel pro vlastníky lesů.

VÚLHM zároveň vyjádřil nesouhlas s některými návrhy, jako například vyjmutím chráněných druhů ze seznamu zvěře, zrušením lhůt pro zalesnění a zajištění obnovovaných ploch či plošném zákazu frézování a štěpkování. 

Hnutí DUHA vítá věcnou debatu nad předloženými návrhy a vzhledem k tomu, že u některých z nich došlo ke zřetelnému nedorozumění, na stanovisko VÚLHM podrobně v přiloženém dokumentu reaguje, své návrhy obhajuje i podrobněji vysvětluje a zároveň zdůrazňuje otevřenost navrhované úpravy společně dále diskutovat. 

Navazujícím krokem nyní bude podrobné jednání o zákoně o lesích, jehož úpravy Plán pro zdravé lesy předpokládá. Přitom je nezbytné, aby se oba dva zákony dostaly do sněmovny co nejdříve, a urychleně se tak zabránilo významným škodám na lesích, jejichž obnovu zároveň stát dotuje miliardami korun. 

Jaromír Bláha, expert na lesy kampaně Zachraňme lesy, řekl: „Diskuze o předložených návrzích je pro nás cenná. Plán pro zdravé lesy jsme ostatně připravovali ve spolupráci s akademiky, lesníky i vlastníky lesů. Plán pro zdravé lesy je nyní potřeba zohlednit také při aktuální přípravě novely lesního zákona.”

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl: „Vážíme si věcné debaty o návrzích Plánu pro zdravé lesy. Zároveň Hnutí DUHA těší, že před těmito odborně zpracovanými návrhy Ministerstvo zemědělství nezavírá dveře, ale některé již do připravovaného zákona o myslivosti zapojilo. Aby se skutečně ozdravily české lesy, měly by být ale včas zohledněny i všechny návrhy týkající se přípravy lesního zákoně. Předložení lesního zákona nestojí nic v cestě.”

TZ Hnutí DUHA

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.