Přihlásit

Vypěstovat zdravý les si žádá i změnu v myslivosti (AGRObase zpravodaj)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Do obnovy porostů vložily v posledních třech letech Lesy České republiky 4,1 mld. Kč. Na 57 tis. hektarech lesníci vysadili 250 mil. sazenic více než 50 druhů dřevin a kde je to možné, podporují přirozenou obnovu lesů. Zejména mladé porosty ale vážně poškozuje přemnožená zvěř. Podnik tedy od letošního roku mění v některých svých honitbách myslivecký režim, aby vypěstoval zdravé lesy se zvěří, která je nebude nadměrně poškozovat.

Za oplocenky, nátěry sazenic a kmenů včetně jejich ovazování, tedy ochranu porostů před zvěří, zaplatily Lesy ČR v posledních třech letech bezmála 2 mld. Kč. I tak ale přemnožená zvěř způsobila v tomto období škody ve výši 70 mil. Kč, a to především okusem mladých stromků, loupáním a ohryzem kůry.
„I když spravujeme jen 17 % honiteb v celé zemi, rozhodli jsme se problém řešit a jasně tak říci, že zvěř do lesa patří, ale nesmí ho likvidovat. Dobrý hospodář přece nevloží do obnovy a ochrany lesů tolik prostředků, času i úsilí, aby pak nečinně přihlížel ničení této investice. Vypěstovat zdravý les si žádá i změnu v myslivosti,“ uvedl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR.
V České republice je 5 780 honiteb a Lesy ČR spravují 969 z nich na 977 tis. ha, na kterých podnik od roku 2021 detailně vyhodnocuje lesnické a myslivecké hospodaření. Většinu dosud pronajímal mysliveckým spolkům, fyzickým a právnickým osobám.
„Prostřednictvím nájemního vztahu se ale znatelně nedaří dosáhnout únosných stavů zvěře. Pro úspěšné odrůstání lesa, a tedy i snížení nákladů na ochranu mladých lesních porostů, a naopak zvýšení biodiverzity a přirozené obnovy lesa je nezbytné mít v naší režii alespoň čtvrtinu plochy honiteb a vykonávat v nich podle zákona i právo myslivosti,“ pokračoval Šafařík.
V režijních honitbách tak budou plnit plány lovu především zaměstnanci podniku, pro další zájemce jsou připravené roční povolenky.
Více o nich zde: https://lesycr.cz/myslivci-si-mohou-v-rezijnich-honitbach-koupit-rocni-povolenky-k-lovu-zvere/.
Lesy ČR podle nové strategie pronajmou 746 honiteb včetně uznaných obor a bažantnic na 717 tis. ha a 223 na 260 tis. ha si ponechají ve vlastní režii. Dosud pronajímaly 846 honiteb na 808 tis. ha a v režii měly 122 honiteb na 168 tis. ha.
Nejvíce nájemních smluv končí letos, kdy podnik vyhlásí asi 460 výběrových řízení. „První smlouvy jsou už podepsané,“ dodal Šafařík.
Nejvíce lesy poškozuje spárkatá zvěř přemnožená kvůli jejímu nedokonalému sčítání, ale i nesprávnému plánování lovu či malé ochotě uživatelů honiteb zvěř lovit, pokud se jim nově v honitbě vyskytne. To je třeba podle lesníků změnit.

Zdroj: AGRObase zpravodaj, 23. 5. 20223

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.