Přihlásit

Přemnožená zvěř ohrožuje mladé sazenice na rekultivacích (Homér)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Před přemnoženou zvěří na rekultivacích lomů Vršany a ČSA bude mladé sazenice chránit nové, vylepšené oplocení. Na rekultivacích největší škody páchá černá zvěř. Zatímco lesníci v lesích divočáky vidí rádi a vzrostlým porostům jejich rytí prospívá, v oplocenkách při hledání potravy, především hmyzu a hlodavců, mladé sazenice vyrývají a poškozují kořenový bal. Sazenice už většinou nemají šanci znovu zakořenit, zaschnou a je nutné je nahradit novými.

„Především s přemnoženými divočáky nám pomůže pilotní program pro zpevnění oplocení lesnických výsadeb. Odolnost oplocení posílíme výměnou používaného lesnického pletiva za pevnější pletivo zahradní. K tomu zpevníme konstrukci a vyztužení jednotlivých plotových polí, kdy ke stávajícím dolním ráhnům položeným přímo na terénu přidáme další ráhno umístěné 30 cm nad terén. Takto upravené oplocenky by měly divočákům lépe odolávat,“ vysvětlil změnu vedoucí rekultivací Vršanské uhelné Stanislav Brož. Černá i vysoká zvěř je přemnožená nejen na rekultivacích. S vyššími stavy se potýkají myslivci v celé republice. „Každoroční plány lovu v rámci jednotlivých honiteb, které zasahují do rekultivovaných ploch lomu Vršany, zvyšujeme o polovinu u všech druhů normované zvěře. Dlouhodobě se snažíme ve spolupráci se státní správou myslivosti a ostatními vlastníky honebních pozemků, kteří v okolí lomu Vršany lesnicky a zemědělsky hospodaří o zintenzivnění odlovů, důsledně dbáme na splnění plánů lovu a podporujeme realizaci dalších mysliveckých opatření ke snížení škod způsobených zvěří. S divočáky je problém především v tom, že poškodí oplocenky a udělají cestu zajícům, muflonům a vysoké. Zatímco divočáci způsobují škodu pouze tím, že sazenice vyrývají, ostatní zvěř mladé stromky ožírá. Abychom černou zvěř od oplocenek odlákali, zřizujeme myslivecká políčka či odváděcí vnadiště, tedy místa, kde se mohou divočáci krmit, aniž by páchali škodu na mladých sazenicích,“ uvedl Jiří Křen, honební starosta Honebního společenstva Most Komořany, do kterého patří větší část rekultivací lomu Vršany. Pomoci by mohlo také zvýšení loveckých příležitostí pro početné populace dravců. Na rekultivacích přibudou tak zvané dřevěné berličky, na kterých mohou dravci sedět. Zvýšení počtu míst, odkud dravci budou moci lovit, se postará o přemnožené hlodavce, a divočáci tak nebudou mít důvod v oplocenkách mladé sazenice vyrývat při jejich hledání. Větší problém pro rekultivace, než přemnožená černá zvěř, představují podle Jiřího Křena početná stáda muflonů. Jedná se o nepůvodní druh, který nemá na úpatí Krušných hor přirozeného nepřítele a mladé stromky a trávu spásá.

Zdroj: Homér, 10. 3. 2023

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.