Přihlásit

Střetů se zvěří na silnicích přibývá. Nejrizikovější je „Podkrušnohorská magistrála“ a dálnice D1 (ekonomickydenik.cz)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

Období podzimních měsíců, kdy se brzy stmívá a často je šero i během dnů zatažených šedivými mraky, znamená obecně zvýšené riziko nehod způsobených střety se zvěří. Jejich podíl navíc v posledních letech neustále roste. Podle analýzy Portálu nehod může podíl nehod příští rok na jaře v měsících, kdy je zvěř aktivní, poprvé překročit pětinu. 

Covidový rok 2020 výrazně rozkmital křivku vývoje nehod způsobených střety se zvěří. S ohledem na snížení mobility těchto srážek nejprve výrazně ubylo, s nárůstem dopravy však jejich počet podstatně narostl. A to o poznání více, než tomu bylo v předchozím období.

„Na základě dat, která máme k dispozici, dokážeme predikovat vývoj poměru nehod se zvěří. Ukazuje se, že v příštím roce s největší pravděpodobností poprvé překročíme hranici 20 procent nehod, jejichž příčinou je střet se zvěří. K tomu by mělo dojít již na jaře 2022,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem portálu.

Nehody se zvěří jsou častější právě na podzim a na jaře, kdy se zvyšuje jejich aktivita a zároveň je zhoršená viditelnost. Ve zbytku roku podíl nehod s touto příčinou klesá k hranici přibližně patnáct procent. 

Stamilionové škody

„Ročně dochází k asi 15 tisícům nehod se střetem se zvěří šetřených policií a vznikne škoda v úhrnné výši zhruba 600 milionů korun. Průměrná výše vzniklé škody v důsledku poškození vozidel nebo jiného majetku dosahuje u jedné nehody kolem 40 tisíc korun,“ uvádí Petr Jedlička, hlavní analytik České kanceláře pojistitelů, která se podílí na provozu Portálu nehod.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.