Přihlásit

Myslivci zhodnotili rok (Rokycanský deník)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Břasy - Na výročním rokování se v útulné klubovně Mysliveckého sdružení Jestřáb Břasy a Těškov sešli všichni členové Hubertova cechu a pozvaní hosté. Důvod byl jediný. Zhodnotit uplynulé náročné období plné práce pro přírodu a nastínit plán činnosti pro letošní rok. Úvodního slova se ujal předseda Mysliveckého sdružení /MS/Jestřáb Břasy Karel Veverka, který zhodnotil práci seskupení. Poté se slova ujal nejprve myslivecký hospodář MS Jestřáb Břasy Zdeněk Hrách a poté i myslivecký hospodář MS Jestřáb Těškov Vít Kleinhampl. Oba se shodně zabývali hospodařením se zvěří, péčí o zvěř a myslivecká zařízení ve svých honitbách. Dalším řečníkem byl Pavel Daneš, který přednesl zprávu o stavu finančního hospodaření za uplynulý rok s výhledem do roku letošního. Poté se slova ujal brigádnický referent František Dušek, který vyzdvihl aktivity členů sdružení související nejen s prací v terénu, ale i činností vedoucí ke zvelebování prostředí pro scházení členů sdružení. Aktivity na poli kynologie vyzdvihl Vít Kleinhampl, který informoval o stavu lovecky upotřebitelných psů. I přesto, že má sdružení dostatek loveckých psů - nepostradatelných pomocníků myslivců, je třeba se touto otázkou v budoucnu zabývat. Myslivci obou sdružení se kromě každodenní práce pro myslivost podíleli např. na organizaci barvářských zkoušek honičů, které zde každoročně pořádá Okresní myslivecký spolek Rokycany či na organizaci velkolepé lovecké akce určené myslivecké veřejnosti s cílem rozvíjení přátelských vztahů mezi myslivci. Honitby obou sdružení jsou nesmírně zajímavé nejen z hlediska výměry, ale především z pohledu výskytu zvěře. Setkáme se zde se všemi hlavními druhy zvěře - tedy zvěří jelení, dančí, mufloní, sičí, srnčí a samozřejmostí je i výskyt zvěře černé. Kromě vyjmenovaných druhů zde můžeme pozorovat i mnoho dalších druhů a v minulých dnech se zde vyskytli psík mývalovitý, jehož stavy na území České republiky dramaticky vzrůstají. Součástí výročního rokování byla i zpráva revizní komise, kterou přednesl Zbyněk Keprt a předložení trofejí ulovené zvěře. Sympatická byla i přítomnost starosty Břas Václava Faita a starosty Těškova Pavla Veverky, kteří shodně vyjádřili podporu myslivosti a ocenili stovky odpracovaných hodin pro rozvoj myslivosti. Mezi dalšími hosty byli i kamarádi z okolních mysliveckých sdružení a předseda Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech, který ocenil spolupráci mezi myslivci a ochránci přírody. Dále nastínil další možnosti spolupráce mezi oběma organizacemi, mimo jiné i pořádáním odborných seminářů. Již v tomto roce by se měl uskutečnit seminář o koroptvi a zajíci. Zájemci se již dnes mohou předběžně hlásit na tel. 603239922.
Myslivci z MS Jestřáb Břasy a Těškov odvádějí perfektní práci pro přírodu a vše, co v ní žije. Navíc jsou i veselá parta lidí, což potvrdil i závěr slavnostního rokování, které patřilo nejen zpěvu při harmonice, ale i kvalitnímu občerstvení a neformální diskusi o vývoji české myslivosti.

Pavel Moulis

Foto - Předsedou MS Jestřáb Břasy je Karel Veverka, který se ujal řízení výročního rokování vyznavačů Hubertova cechu.

Foto Pavel Moulis

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.