Přihlásit

Správci bohatství lužního lesa (Haló magazín)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Jedním z přímo řízených lesních závodů státního podniku Lesy České republiky je Lesní závod Židlochovice, který má určité výsadní postavení již svou na naše podmínky obrovskou rozlohou sto sedmdesát tři tisíce hektarů. Zahrnuje jižní část Jihomoravského kraje, celý okres Břeclav a část území okresů Znojmo, Brno- venkov a Hodonín. Zařízení je charakteristické především úspěšnou symbiózou produkčních i mimo produkčních funkcí lesa na území bývalých šlechtických velkostatků Lichtenštejnů, Ditrichštejnů a Habsburků. Nezanedbatelnou roli hraje v posledních letech i výrazný rozvoj cestovního ruchu a lovecké turistiky. V současnosti lesní závod provozuje devět bažantnic a ve vlastní režii obhospodařuje pět obor s chovy zvěře jelení, daňčí, černé a mufloní. Například současná nejsilnější světová trofej muflona pochází právě ze zdejší obory Termanec. Dokladem mimořádně kvalitního a cílevědomého chovu je skutečnost, že z patnácti nejsilnějších trofejí této zvěře jich třináct pochází právě odtud. Vysoká druhová pestrost fauny a flory na rozhraní několika biogeografických soustav v lesích na jižní Moravě je předmětem ochrany přírody. Aktuálně existuje v obvodu lesního závodu téměř třicet maloplošných chráněných oblastí a téměř celé území je zahrnuto mezi evropsky významné lokality tzv. NATURA 2000. Chráněná krajinná oblast Pálava byla v roce 2003 rozšířena o oblast Lednicko- valtického areálu a lužních lesů podélřek Morava a Dyje a pod názvem Biosférická rezervace Dolní Morava byla zařazena do mezinárodní sítě biosférických lokalit pod patronací UNESCO. Židlochovický lesní závod vybudoval před šesti lety naučnou stezku Lužní les, která je příspěvkem lesníků k rozvoji turismu v Lednicko- valtickém areálu, který je na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Stezka vede největším dílem lesem zvaným  Kančí obora až k Janohradu. Po roce 2003 se začala budovat nová stezka poblíž loveckého zámečku na velkomoravském hradisku Pohansko u Břeclavi. Lesní závod se významně podílí na obnově parkových úprav poblíž lichten-štejnských saletů Tři gracie, Kolonáda, Rendez-vouz, kaple svatého Huberta a na březích Lednických rybníků. Pokud sem zavítáte, tak za prohlídku samozřejmě stojí i samotný židlochovický zámek, sídlo lesního závodu, s přilehlý m rozsáhlý m anglický m parkem, v němž můžete potkat například jeleny či muflony a vidět různé druhy tradičních i méně známých dřevin.

TEXT A FOTO - OK

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.