Přihlásit

Zvěř začíná měnit srst na léto (Teplický deník)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Minirozhovor

Teplice
O tom, co všechno musejí během dubna stihnout myslivci, jsme si povídali s Jiřím Šilhou, který je pověřený pracovník Českomoravské myslivecké jednoty pro styk s médii.

Co všechno tedy během tohoto měsíce musejí myslivci ve svých revírech stihnout?

Práce myslivců se po zimě soustředí na vyčištění a desinfekci okolí krmelců. Malé krmelce je vhodné přemístit o několik metrů dál. Okolí větších stabilních krmelců je vhodné nejprve shrabat a následně vydesinfikovat některým z běžně dostupných desinfekčních prostředků (nehašené pálené vápno). Zejména v lesních honitbách je vhodné zvážit budoucí umístění krmelců pro další roky. Přemísťování krmelců je nutné z důvodů měnícího se porostního složení v lese, a dá se tím předcházet nechtěnému soustředění zvěře na místech, kde by mohlo docházet ke škodám na lesních porostech. Je samozřejmé, že s umístěním přikrmovacího zařízení musí nejprve souhlasit vlastník pozemku, a je vhodné se poradit i s revírníkem, odborným lesním hospodářem či okolním zemědělcem, což je běžnou praxí garantovanou novým zákonem o myslivosti. V této souvislosti je nutno vyvrátit některé fámy, které šíří méně informovaní redaktoři či lobbyistické skupiny, protože popsaný postup, který respektuje vlastnická práva vlastníků honebních pozemků, je zcela běžný.

Co se dělá se zbytkem krmiva po zimě?

Po zimě je nutno kontrolovat zastřešení a ohrazení krmelišť, aby v budoucnu nedocházelo k navlhání předkládaných krmiv a tím k znehodnocování krmiva zaplísněním. Krmiva z přikrmovacích zařízení je nutno zlikvidovat, protože zvěř má již dostatek přirozené potravy.

Co můžeme nyní vidět v lesích?

Duben je měsícem, ve kterém zvěř začíná měnit zimní srst za letní, intenzivně se paství, a v klidných úsecích honiteb se paství i během dne. Dále myslivci řeší hlášené škody zvěří na zemědělských a lesních porostech v průběhu zimy. Pokud je vedeno jednání s uživatelem či majitelem pozemku dohodou, že výše škody bude vyčíslena až po sklizni, je vhodné zhotovit fotodokumentaci a řádný zápis z jednání. Snad jen pro připomenutí - uživatel honitby neodpovídá za škody zvěří, ale je povinen je hradit.
Myslivci realizují v průběhu dubna plán "zalesnění" remízků a obnovu políček a luk pro zvěř a tyto práce by měli udělat nejpozději do konce dubna. Později zasazené sazenice bývají často narašené a nemohou využít jarní vláhu a při prvním přísušku usychají.

(re)

[V L T A V A+P N P R E S S+L A B E]

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.