Přihlásit

Dějiny lovu v česko-bavorském pohraničí (Právo)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Součástí Bavorské zemské výstavy mapující 1500leté sousedství Čech a Bavorska, která odstartuje 25. května ve Zwieselu, je také půvabná a zajímavá expozice nazvaná Lov na pomezí - lovectví v českobavorském pohraničí v 16.-19. století, kterou již nyní nabízí Západočeské muzeum v Plzni.
 "Plzeňská výstava je věnována lovectví jako kulturnímu fenoménu středověké a novověké střední Evropy - převážně na území Čech a sousedních oblastí, a to od vrcholného středověku až do konce 19. století, kdy symbolickým časovým koncem je zjištění posledních medvědích stop na Šumavě v roce 1892," říká autor výstavy Miroslav Hus.
 Ostatně výskyt medvědů dokladuje i vycpaný exemplář - prý to byla medvědice a jmenovala se Dáša, nebyla ale posledním šumavským medvědem. Ten byl podle záznamů zabit v roce 1856 v jihočeské části šumavských hvozdů, na něhož byl uspořádán několikadenní hon.
"Oni totiž naši předkové díky císařskému dekretu směli lovit dravou zvěř, podařilo se jim tak zcela ji v regionu vybít, ať už to byli vlci či medvědi, kteří běžně Šumavu obývali a migrovali mezi Bavorskem a českými zeměmi. Poddaní dokonce za ulovení medvěda dostávali sedm a za vlka pět zlatých," dodal Hus.
 Náplní výstavy jsou ale především lovecké zbraně od kuší a oštěpů, přes kolečkové, křesadlové a perkusní pušky až po ručnice moderních systémů konce 19. století. Nádherné pušky, bohatě zdobené, vykládané kostí, patřily obvykle do majetku panstva a jsou dodnes zcela funkční. Hus si přitom nejvíce cení pušky knížete Schwarzenberga z počátku 19. století, na níž si hřebíčky značil, kolik kusů jakého druhu ulovil.
Neméně unikátním kouskem je i kazeta s osobní brokovnicí A. Dumase mladšího, kterou se muzeu podařilo zakoupit teprve před dvaceti lety do svých sbírek. "Je z Konstantinových Lázní, kde měl sídlo Metternich, syn spisovatele Alexandra Dumase totiž k němu často jezdíval na návštěvu," uvedl Hus.
 V expozici je možné zhlédnout více než tři stovky exponátů, vedle pušek i lovecké tesáky, nože, prachovnice, pouzdra na střelivo a podobně. Zbraně jsou pak doplněny předměty umělecko-průmyslového charakteru s loveckou tematikou jako je porcelán, sklo, medaile a drobná plastika, a samozřejmě i grafikou, která navozuje dobovou atmosféru. Součástí výstavy jsou i panely včetně obrazové dokumentace, věnované způsobům a organizaci lovu ve středověku a novověku, představeny jsou i hlavní druhy lovné zvěře s důrazem na velkou a divokou zvěř a v neposlední řadě je tu podán stručný přehled práva myslivosti a loveckého práva vůbec.
 Výstava je instalována ve výstavním prostoru Výstavního sálu hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni a potrvá do 9. září.

Foto popis: Vycpaný exemplář medvěda dokladuje jeho výskyt na Šumavě.
Foto Autor - Foto PRÁVO Svatava Hernandezová

Regionální mutace¨Právo - střední Čechy

 

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.