Přihlásit

Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody (Havířovský deník)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

V letošním roce si naši myslivci spolu se svými příznivci připomínají již 48. výročí vyhlášení měsíce června měsícem myslivosti a ochrany přírody. Není náhodou, že byl zvolen právě měsíc červen. Vždyť především v tomto období, na přelomu jara a léta, jsme v přírodě opakovaně svědky odvěkého mystéria vzniku nového života. A mláďata všech živých tvorů i jejich matky potřebují zrovna v tomto období největší péči a ochranu. Při této příležitosti nebude snad od věci stručně připomenout význam myslivosti a činnost více než statisícové rodiny myslivců. Je nesporné, že česká myslivost má dlouholetou historii, tradičně vysokou úroveň a těší se uznání v zahraničí. Zpochybňovat její význam a další existenci, jak jsme toho někdy svědky, je proto pošetilé. Stačí si uvědomit, že jsou to právě myslivci, kteří se rozhodující měrou podílejí na úsilí o zachování trvale udržitelných stavů volně žijící zvěře a na záchraně mnoha ohrožených druhů. Nikdo přesně nespočítá hodiny, které každoročně myslivci věnují přikrmování zvěře v době nouze, její ochraně před škodlivými vlivy, umělým odchovům zvěře, péči o životní prostředí, zejména výsadbě dřevinných porostů. To jsou aktivity obecně známé. Myslivecká sdružení pak sehrávají významnou úlohu v organizaci společenského života, hlavně na venkově. Kdo by neznal tradiční srnčí hody, myslivecké plesy nebo poslední leče? Veřejností hojně navštěvovány jsou také přehlídky loveckých trofejí, zkoušky loveckých psů nebo střelecké soutěže. Mnoho úsilí věnují myslivci ekologické výchově dětí a mládeže. Významnou úlohu plní v prevenci a zdolávání chorob přenosných nejen na zvěř a domácí zvířata ale také na lidi. Jedná se zejména o vzteklinu, kde myslivci již řadu let bezplatně spolupracují na orální vakcinaci lišek. Toto je vskutku stručný, zdaleka neúplný výčet toho, co příslušníci Hubertova cechu dělají. Snad tyto řádky napomohou k tomu, že rozšířená naivní představa o myslivci jako člověku, který nastrojen do uniformy vykračuje revírem a střílí na vše živé, vezme za své. Jako v každém oboru lidské činnosti i v myslivosti dochází k chybám. I myslivci se dopouštějí porušení platných pravidel a jsou za to postihováni. Bohužel, tyto delikty jsou často z touhy po senzaci zejména bulvárním tiskem zveličovány a ve veřejnosti je vytvářen dojem, jakoby myslivost byla činností pro společnost nebezpečnou. Soudný člověk si však vytvoří názor sám. Až tedy na své vycházce do přírody potkáte muže či ženu v zeleném, a je jich v mysliveckých sdruženích, které na území Havířova působí, několik desítek, vězte, že se nejedná o krvežíznivé, bezcitné střelce, ale o lidi, kteří mají přírodu nejméně stejně tak rádi jako vy a kteří přispívají k její ochraně ne slovy, ale konkrétními činy.
Jan Jadamus, Havířov-Šumbark

Foto - ČERVEN - měsíc myslivosti a ochrany přírody.
Foto - Deník/archiv.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.