Přihlásit

Zvěř poškodí třetinu mladých lesů, za 10 let jsou škody minimálně 25 miliard korun

Dvě a půl miliardy korun každý rok bez ohledu na počasí, stav lesů nebo ochranná opatření. Takové škody způsobují dlouhodobě vysoké stavy zvěře v lesích. Zatímco s kůrovcem se lesníci postupně dokázali vypořádat, stavy zvěře se radikálně snižovat nedaří. Zvěř přitom poškodí až třetinu nově vysázených lesů.

Doporučeno Zvěř poškodí třetinu mladých lesů, za 10 let jsou škody minimálně 25 miliard korun Foto pixabay.com/fietzfotos

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl: „Údaje o škodách, které u nás způsobuje přemnožená zvěř, jsou alarmující. Tyto škody možná nejsou na první pohled tak viditelné, jako v případě kůrovce, jsou ale podobně zásadní. Podle údajů z Národní inventarizace lesů zvěř poškodí zhruba 32 procent stromků do výšky 1,3 metru, tedy těch, které lesníci nákladně vysázeli při obnově po kůrovcové kalamitě v posledních letech.“ Jen Ministerstvo zemědělství přitom na podporu lesního hospodářství za posledních 6 let vlastníkům lesů vyplatilo přes 26 miliard korun. Tyto peníze byly určené především na obnovu lesů, přemnožená zvěř však podstatnou část stromků poškodila.

Vysoká míra poškození nově vysázených lesů tak zásadně komplikuje snahu zachovat české lesy zdravé, obnovit je po kůrovcové kalamitě a přizpůsobit naše lesy klimatické změně. Přestože neexistuje přesný nástroj pro celkové vyčíslení škod v lesích, při odhadu lze vycházet z dat Národní inventarizace lesů, kterou provádí Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) z těchto dat vyčíslil minimální prokazatelnou výši škod způsobovaných zvěří na lesních porostech na 1,1 miliardy korun ročně. Vedle poškození lesa je třeba brát v úvahu také náklady na potřebnou ochranu lesních porostů, které činí zhruba 1,45 miliardy korun ročně. Minimální škody společně s náklady na opatření pro jejich předcházení tedy každoročně přesahují 2,5 miliardy korun, reálná výše bude zřejmě ještě výrazně vyšší. Škody totiž zvěř nezpůsobuje jen v lesích, je třeba připočíst i škody způsobené na zemědělských pozemcích a plodinách.

„Zemědělci mají vesměs problémy s přerytými pastvinami a loukami od divokých prasat. Takto poškozené pozemky není možné kvalitně agrotechnicky zpracovat a bývají i příčinou poruch zemědělské techniky. Dalším problémem jsou početná stáda spárkaté zvěře, jako jsou jeleni, daňci nebo mufloni, která spásají pole osetá zemědělskými plodinami. Celkový rozsah těchto škod přitom není nikde souhrnně evidovaný,“ uvedl ministr Výborný.

Zvěř způsobuje škody i v dopravě, ke srážce automobilů se zvěří dochází denně napříč celou Českou republikou. Ohrožený je přitom nejen majetek, ale zejména zdraví lidí.

Snížení počtu spárkaté zvěře a jí působených škod má za cíl novela mysliveckého zákona, která po více než dvaceti letech přináší zásadní změny v plánování lovu zvěře. Ten se nově bude stanovovat právě podle míry poškození lesa. Předlohou mysliveckého zákona se bude vláda zabývat již za několik dní, ještě v průběhu června.

Podle TZ MZe, red.

Poslední změna: 06.06.2024 10:36

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.