Přihlásit

Zemřel Ing. Ctirad Rakušan

V době, kdy není nouze o smutné zprávy, přicházejí bohužel stále další a další… Dne 20. března 2021 zemřel ve věku 99 let Ing. Ctirad Rakušan. „Lesní inženýr, který půl života pracoval v lesnictví, půl jako redaktor řídil vydávání lesnické a myslivecké literatury. Lesnický a myslivecký historik, publicista, autor 900 časopiseckých příspěvků mysliveckých, lesnických, přírodovědných a historických, autor či spoluautor řady monografií.“ Takto ho charakterizuje jeho přítel a kolega se stejnou zálibou v historii myslivosti doc. MVDr. Jaromír Kovařík, CSc., ve své knížce Myslivecký Slavín – významné osobnosti se vztahem k české myslivosti. A já dodávám: neocenitelný rádce redakce Světa myslivosti od vzniku časopisu.

Doporučený Zemřel Ing. Ctirad Rakušan Foto archiv redakce

Ing. Rakušan pocházel ze starého českého lesnického rodu, jehož minulost sahá až k roku 1749. Rodák z Nového Bydžova maturoval v roce 1941 na reálném gymnáziu v Českém Brodě a v letech 1945–1948 absolvoval lesnický odbor na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství při Českém vysokém učení technickém v Praze. V letech 1949–1953 působil jako polesný a poté jako hlavní inženýr na Školním lesním podniku v Kostelci n. Č. l. Od roku 1954 pracoval pět let jako vedoucí redaktor lesnické sbírky Státního zemědělského nakladatelství (SZN) v Praze. V roce 1959 přešel na Lesní závod Zbraslav, kde až do roku 1967 zastával funkci mechanizátora. Poté byl krátce krajským tajemníkem lesnické sekce Okresních zemědělsko‑lesnických společností v Praze (1967–1968) a tajemníkem Vědeckého lesnického ústavu Vysoké školy zemědělské v Kostelci n. Č. l. (1968–1972). V roce 1972 se vrátil do SZN a jako zástupce šéfredaktora nakladatelství a vedoucí lesnické a myslivecké knižní redakce se opět věnoval práci při přípravě milovaných knih. V roce 1985 odešel do penze, ale ještě další čtyři roky působil v SZN na poloviční úvazek.

„Ing. Rakušan se v druhé polovině 20. století významně zasloužil o vydávání české myslivecké literatury,“ píše doc. Kovařík. Tato věta je velice výstižná. Sám Ing. Rakušan si cení především knih zabývajících se historií lesů a myslivosti a monografií věnovaných jednotlivým druhům spárkaté zvěře, které vycházely od 50. do 80. let. Takto zaměřené publikace našim myslivcům chyběly, a proto o ně byl velký zájem. Vypracoval též hesla do několika naučných slovníků a podílel se na práci komise pro myslivecké názvosloví.

Ing. Rakušan byl nejen odborným redaktorem, ale, jak již bylo uvedeno, též autorem či spoluautorem mnoha knih: Povinnosti mysliveckého hospodáře (1955, 1957), Myslivecký slabikář (1959), Černá zvěř (1977), ABC myslivosti (1977), Základy myslivosti (1979, 1988), Posuzování věku živé a ulovené zvěře (1979), Poľovnícky naučný slovník (1988), Myslivecký naučný slovník (1992), Myslivecká mluva (1995, 1999), Myslivost (1997), Chov a lov zvěře (1998), Myslivecká mluva – texty, slovník (2007) aj. V letech 1974–1990 redigoval populární Myslivecký kalendář. Přispíval do mysliveckých, lesnických, rybářských a dalších periodik.

Své hluboké znalosti historie uplatnil při spolupráci s Národním zemědělským muzeem či později s Řádem sv. Huberta. Byl aktivním myslivcem a přes půl století lektorem a zkušebním komisařem. Působil též jako konzervátor ochrany přírody.

Uvedené údaje jsou esencí faktů zmíněných různými autory u příležitosti různých jubileí Ing. Rakušana. Proto si stručně dovolím pohled osobní. V roce 1999 jsme v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce začali připravovat projekt nezávislého mysliveckého měsíčníku, který dostal název Svět myslivosti. Tehdy mě s Ing. Rakušanem seznámil šéfredaktor časopisu Lesnická práce Ing. Jan Řezáč. Od té doby byl Ing. Ctirad Rakušan stálým spolupracovníkem, poradcem, konzultantem, ale i kritikem naší práce. Bez jeho zásadního přičinění by Svět myslivosti nebyl tím, čím dnes je.

Pane inženýre, za celou redakci Vám za vše děkuji!

David Vaca

(1 Hlasovat)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.