Přihlásit

Při kontrolách dodržování zákazu používání olověných broků v mokřadech neshledala ČIŽP žádná pochybení

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se ve spolupráci s Policií ČR v podzimních měsících loňského roku zaměřila na kontrolu dodržování nového požadavku nařízení Evropské komise, které výrazně omezilo užívání olověných broků jakožto střeliva v mokřadech nebo jejich bezprostřední blízkosti. Všechny inspekcí kontrolované osoby toto nové omezení respektovaly.

Doporučeno Při kontrolách dodržování zákazu používání olověných broků v mokřadech neshledala ČIŽP žádná pochybení Ilustrační foto Jaroslav Vogeltanz

ČIŽP provedla na celém území ČR několik kontrol z vlastní iniciativy nebo na základě podnětů ze strany veřejnosti. Šetření proběhla zejména u organizátorů lovů ptactva a dále na pozemcích střelnic, které se nacházejí v blízkosti mokřadů. Organizátoři lovů, stejně jako vlastníci střelnic, museli při kontrolách prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby poučili účastníky o nově platném omezení při používání olověných broků jakožto střeliva. V opačném případě by se jednotlivá pochybení fyzických osob přičítala k újmě osob právnických. Za porušení předpisu by pak hrozila pokuta až do výše 5 milionů korun.

Důvodem omezení používání olověných broků v mokřadech byly zejména široce rozšířené otravy vodního ptactva. Ptáci olověné broky v sedimentech vyzobávají v domnění, že se jedná o štěrkové kamínky, které jim pomáhají trávit potravu. Nový požadavek evropského nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (tzv. REACH) začal platit 15. února 2023. Konkrétní přehled mokřadů, kterých se omezení týká, lze dohledat na mapě, kterou připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Používání olova, těžkého toxického kovu, je vzhledem k jeho negativním dopadům na zdraví člověka i životní prostředí v Evropské unii stále více omezováno.

TZ ČIŽP

Poslední změna: 12.02.2024 16:28

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.