Přihlásit

Od prvního července bude spuštěn centrální registr zbraní

Od 1. července, kdy nabývá účinnosti novela zákona o zbraních, začne fungovat zcela nový informační systém - centrální registr zbraní. V registru budou evidovat své zbraně podnikatelé v oboru zbraní a střeliva, uvádí server prvnizpravy.cz

 

Novela přináší i řadu změn pro držitele zbrojních průkazů. Prvnizpravy.cz o tom informovala tisková mluvčí Ministerstva vnitra Lucie Nováková.

Důležité změny:
§  Platnost zbrojního průkazu se prodlužuje z 5 na 10 let. U již vydaných dokladů skončí platnost po té době, na jakou byl vydán.

V případě žádostí o vydání zbrojního průkazu podaných do 30. 6. 2014 bude žadateli vydán zbrojní průkaz na 5 let, u žádostí podaných od 1. 7. 2014 bude vydán doklad s dobou platnosti 10 let.

Držitel zbrojního průkazu skupiny D předkládá posudek o zdravotní způsobilosti po 5 letech od vydání dokladu, a to i v případech, že byl zbrojní průkaz vydán před 1. 7. 2014.

Policie může poslat držitele zbrojního průkazu na lékařskou prohlídku, má-li důvodné podezření, že došlo ke změně jeho zdravotního stavu, jež by mohla způsobit ztrátu zdravotní způsobilosti.

Novela dále:
§  Ruší povinnost být držitelem loveckého lístku při žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C,

§  zavádí možnost přebíjet náboje pro vlastní potřebu i držitelem zbrojního průkazu skupiny E,

§  ruší povinnost hlásit vývoz a zpětný dovoz zbraně a střeliva, zavádí možnost držitele zbrojního průkazu vzdát se zbrojního průkazu nebo některé skupiny, ruší povinnost hlásit změnu bydliště a vyměnit zbrojní průkaz, ruší zaznamenávání oprávnění nosit zbraň kategorie B do zbrojního průkazu, zavádí vliv spáchání přestupku spočívajícího v řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog na spolehlivost.

Zavedení možnosti udělení výjimky na noktovizory pro myslivce
Pro účely lovu bude možno používat zakázaný doplněk zbraně, a to zaměřovač konstruovaný na principu noktovizoru. Novela umožňuje pro nabytí jeho vlastnictví, držení a nošení udělit výjimku příslušným orgánem Policie ČR.
Po udělení výjimky a za dodržení zákona o myslivosti bude možné tyto zaměřovače použít pro bezpečný lov zvěře v noci. Více informací k tzv. noktovizorům naleznete zde nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.

Zvýšení správních poplatků
Novela mimo jiné zavádí zvýšení správních poplatků, a to u přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu (za každou skupinu) 700 Kč, zbrojní licence (za každou skupinu) 1500 Kč, průkazu zbraně 300 Kč, povolení ke zbrani kategorie B 200 Kč, výjimky ke zbrani kategorie A 1000 Kč. I nadále budou zachovány slevy u změny jména, nového zbrojního průkazu, u zbraní myslivců a sportovních střelců.

"Amnestie" na nelegální zbraně
Schválená novela zákona o zbraních mj. vyhlašuje tzv. "amnestii". Lidé tak budou mít možnost v období od 1. července do 31. prosince 2014 odevzdat na Policii ČR nelegálně držené zbraně a střelivo, a to bez hrozby postihu za přestupek podle zákona o zbraních, resp. trestný čin nedovoleného ozbrojování.
Zároveň zákon umožňuje, aby ten, kdo dané zbraně či střelivo doposud držel nelegálně, požádal o vydání dokladů k jejich legálnímu držení. Tento postup lze využít též v případě, že osoba v současnosti drží zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů bez platné výjimky, a tedy nelegálně.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.