Přihlásit

Nový přeshraniční výzkumný projekt zaměřený na jelení zvěř

Dne 15. března t. r. se v Centru národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau uskutečnilo zahajovací setkání k tříletému projektu s názvem Zvýšení účinnosti managementu jelení zvěře pomocí přeshraničních přístupů (REDEMA).

Doporučeno Nový přeshraniční výzkumný projekt zaměřený na jelení zvěř Foto archiv redakce

Hlavním řešitelem projektu REDEMA, který byl zahájen na začátku ledna 2024 a je financován z programu Interreg Česko - Sasko 2021–2027, je Česká zemědělská univerzita v Praze, projektovými partnery jsou Přírodovědné muzeum Senckenberg ve Zhořelci, Správa národního parku České Švýcarsko, Správa národního parku Saské Švýcarsko a Technická univerzita v Drážďanech. Projektovým územím jsou oba národní parky a tématem projektu je místní populace jelena evropského, faktory které ji ovlivňují (predátoři, lidské aktivity) a dopad jelení zvěře na lesní porosty.

Projekt si klade za cíl výrazně posílit chybějící spolupráci mezi národními parky České a Saské Švýcarsko při managementu populace jelena evropského. Projektové konsorcium nejprve vyhodnotí současný stav spárkaté zvěře na území obou NP, dále budou studovány faktory, které mají vliv na populaci jelení zvěře. Hodnocen bude i její dopad jelena na regeneraci lesů. Hlavním výsledkem projektu bude tvorba společné strategie managementu jelení zvěře v obou národních parcích. Výstup bude reflektovat rozdílnosti obou států a zohlední roli ostatních druhů savců.

Pro účely vytvoření strategie budou stanoveny:

-          populační hustota, prostorová distribuce a struktura populace savců (zejm. jelení zvěře)

-          vzorce chování jelení zvěře (prostorová aktivita a její změna v průběhu 15 let)

-          vliv vlků na populaci jelení zvěře (predace vlky, prostorová aktivita vlků)

-          vliv lovu a turismu na populaci jelení zvěře

-          vliv odlesňování (požárem, kůrovcem, kácením) na chování jelení zvěře

-          vliv jelení zvěře na obnovu lesa.

Internetové stránky projektu: wolf.czu.cz/cs/redema

Více informací přineseme ve Světě myslivosti č. 4/2024.

Redakce

 

Poslední změna: 15.03.2024 19:43

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.