Přihlásit

MZe představilo návrh novely zákona o myslivosti

Videozáznam z tiskové konference uvnitř článku. Na Ministerstvu zemědělství ČR byl ve středu 9. března oficiálně představen návrh novely zákona o myslivosti, který byl dva dny předtím zaslán do mezirezortního připomínkového řízení.

 

Doporučený MZe představilo návrh novely zákona o myslivosti

Setkání se zástupci médií se zúčastnili náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář, ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Martin Žižka, ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Petr Bureš a ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromír Vašíček, kteří vysvětlili záměry novelizace a odpovídali na dotazy novinářů.

Cílem novelizace je umožnit především redukci početních stavů většiny druhů spárkaté zvěře (zejména prasete divokého, siky japonského a jelena evropského) a přispět k řešení škod působených zvěří. V zadání naopak nebylo otevřít proces tvorby honiteb a snížit minimální zákonnou výměru honitby.

Videozáznam ze setkání zástupců MZe s novináři 9. 3. 2016.

Představené okruhy změn v návrhu novely:

- plán mysliveckého hospodaření (posílení role státní správy myslivosti); nově se např. zavádí: uloví-li uživatel honitby v hospodářském roce 5 a více kusů jedinců daného druhu spárkaté zvěře (bez. min. a normovaných stavů), povinně pro následující hospodářský rok  vyhotovuje plán lovu u tohoto druhu zvěře

- kontrola plnění plánu lovu ulovené zvěře (prase divoké a ostatní spárkatá zvěř); novela obsahuje např. ustanovení, podle něhož společně se vzorkem na laboratorní vyšetření na svalovce stočeného zasílá uživatel honitby i pírko prasete divokého

- škody působené zvěří (zrovnoprávnění vztahu uživatele honitby a hospodařícího subjektu), mělo by dojít např. ke zmenšení půdních bloků, oddělení polí větších než 30 ha pásem s jinou plodinou usnadňující lov

- doby a podmínky lovu; nově bude moci OSSM udělit výjimku z doby lovu samičí zvěře a mláďat v zájmu zemědělské a lesní výroby

- ustanovování mysliveckých stráží; nově nebude ustavování mysliveckých stráží povinné

 - zvyšování odbornosti mysliveckých hospodářů a pracovníků státní správy myslivosti; nově budou myslivečtí hospodáři proškolování v 5letých cyklech ministerstvem zemědělství

Připomínkové řízení bude ukončeno do 5. dubna 2016, poté budou připomínky vypořádány. MZe má v úmyslu předložit návrh do vlády v červnu letošního roku.

Více informací najdete v nejbližších číslech časopisů Svět myslivosti a Lesnická práce.

Návrh novely zákona si můžete stáhnout zde.

{module Svět myslivosti - březen 2016}{module Lesnická práce - březen 2016}

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.