Přihlásit

FACE zveřejnila svůj manifest pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024

Federace mysliveckých svazů států Evropské unie (FACE), která zastupuje 7 milionů myslivců z celé Evropy a sdružuje 37 národních mysliveckých organizací, 7. listopadu oficiálně zveřejnila svůj manifest pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024.

Doporučeno Foto face.eu Prezident FACE Torbjörn Larsson a generální sekretář FACE David Scallan. Foto face.eu

Volby, které se budou konat od 6. do 9. června 2024, budou mít významný dopad na politickou situaci v Evropě v příštích pěti letech a ovlivní směřování několika politik s dopadem na lov a ochranu přírody. Manifest FACE má být významným krokem k zajištění toho, aby hlasy evropských myslivců byly vyslyšeny a dobře pochopeny.

Kandidáty ve volbách na poslance Evropského parlamentu FACE vyzývá k podpisu manifestu, aby tak vyjádřili svou podporu funkčnímu a fakty podloženému přístupu k tvorbě politik v oblasti myslivosti a ochrany přírody.

Prezident FACE Torbjörn Larsson ve svém projevu k zveřejnění manifesta uvedl: „Náš volební manifest stanovuje základní principy FACE, které mají zajistit, aby zákony byly funkční a spravedlivé pro sedm milionů lovců v Evropě. Důležité je, že dokument bude v nadcházejících měsících dále rozvíjen tak, aby zahrnoval klíčové otázky, které bude otvírat v rámci rozsáhlejší diskuse.“

Členové FACE nyní aktivně shromažďují podporu od kandidátů na poslance Evropského parlamentu, kteří zastupují různé politické názory. Manifest v současné době představuje pět klíčových požadavků a má sloužit jako účinný nástroj, který má přimět kandidáty, aby spolupracovali s evropskými myslivci. Jeden z podnětů zdůrazňuje význam opětovného zřízení meziskupiny Evropského parlamentu pro biodiverzitu, myslivost a venkov pro příští volební období. Manifest také naléhá na zákonodárce v Bruselu, aby uznali cenný přínos lovců pro ochranu přírody, ekonomiku a společnost.

Manifest FACE

Přínosy lovu v Evropě

Sedm milionů lovců v Evropě má významný přínos pro ochranu přírody, hospodářství venkova a společnost:

– Myslivci významně přispívají k ochraně přírody.
– Myslivci utratí v evropských venkovských oblastech více než 16 miliard eur ročně.
– Lov je ve společnosti velmi dobře a stále lépe přijímán.

Volby do Evropského parlamentu 6.–9. června 2024

Příští Evropský parlament bude hrát významnou úlohu při vytváření politik, které jsou přínosem pro biodiverzitu a komunity na venkově.

Evropští myslivci jsou klíčovou součástí řešení a více než 360 000 z nich podepsalo v roce 2023 kampaň FACE #SignForHunting, která vyzývá k lepšímu uznání práce lovců a jejich politických požadavků.

Klíčové požadavky myslivců

Členové FACE vyzývají všechny kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024, aby podepsali tento volební manifest, v němž navrhují:
1. Zákony a rozhodnutí, které mají vliv na lov a ochranu přírody, musí být spravedlivé, proveditelné a srozumitelné při současném respektování zásad subsidiarity a proporcionality (vymezení oblasti pravomocí EU, členských států a jejich orgánů – pozn. red.).
2. Pružné provádění směrnic EU o ochraně přírody v souladu s principy udržitelného využívání a vyváženého zohlednění zájmů venkovských oblastí.
3. Je třeba respektovat evropské kulturní dědictví, které je nezbytné pro budoucnost rozmanité Evropy, a obohacuje tak životy občanů.
4. Uznání důležité role myslivecké komunity při ochraně přírody.
5. Obnovení meziskupiny pro biologickou rozmanitost, myslivost a venkov pro volební období 2024–2029.

Další informace a aktuality o kampani „Manifest FACE“ naleznete zde.

Podle face.eu, red.

 

Poslední změna: 14.11.2023 12:51

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.