Přihlásit

Emyslivost - komplexní řešení digitalizace mysliveckého hospodaření v každé honitbě

Myslivecký hospodář má mnoho povinností. Kromě jiného mezi ně patří vedení záznamů o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji a dalším nakládání s ní, příprava statistických hlášení pro orgány státní správy myslivosti, správa další předepsané evidence atd. „Papírování“ je zkrátka hodně. Práci mysliveckým hospodářům, ale nejen jim, nově usnadní webová a mobilní aplikace Emyslivost, kterou čtenářům Světa myslivosti představil její autor Josef Němec z Děčína.

Doporučený Emyslivost - komplexní řešení digitalizace mysliveckého hospodaření v každé honitbě Repro Emyslivost.cz

Co vás přivedlo k myšlence vyvinout aplikaci pro usnadnění práce mysliveckých hospodářů?

Sám jsem myslivec, počítačové aplikace mě baví, a pokud mohou být prospěšné pro myslivost, je to jen dobře. Před časem jsme ve spolupráci s Klubem chovatelů barvářů spustili aplikaci dosledbarvarem.cz, která v případě postřelení zvěře umožňuje lovci rychle najít ve svém okolí pomoc v podobě vůdce s barvářem.

Co se týče mysliveckých hospodářů a jejich úkolů, vnímám to tak, že jsou to především myslivci, a ne administrativní pracovníci. Proto jsem se pokusil vyvinout pro ně aplikaci, která by jim maximálně zjednodušila práci a umožnila mít přehled o kompletním hospodaření v honitbě. Hlavním heslem při tvorbě aplikace byla jednoduchost. Tak vznikla Emyslivost.

 

Měl jsem možnost si aplikaci Emyslivost vyzkoušel. Je toho skutečně hodně, co umí. Můžete našim čtenářům představit alespoň něco?

Například po obdržení informace o provedeném lovu lze vytvořit zápis o úlovku doslova za několik sekund i z mobilního telefonu. Následně se vše projeví ve všech evidencích, včetně evidence plomb, průběžného plnění plánu lovu a Mysl 8, neboli měsíčního hlášení o plnění plánu lovu. Jednotlivá hlášení jsou nyní otázkou pár sekund.

Revoluční je i možnost – nikoliv povinnost – připojení jednotlivých lovců v soukromých honitbách nebo členů mysliveckého spolku. Tím získá hospodář možnost zpřístupnit jim vybrané informace, například o jejich úlovcích, plombách a místopisu honitby. Samozřejmostí je možnost elektronického nahlašování nového úlovku včetně uložení fotografie a místa lovu či nálezu. Připojit je možné i osobu v roli uživatele nebo držitele honitby. Zpřístupní se jim pouze vybrané informace o honitbě a hospodaření v ní.

Aplikace je prostě vynikající pomocník, díky němuž se veškeré „papírování“ stane hračkou.

 

Jak to vše funguje?

K dispozici jsou dvě navzájem propojené aplikace, které pracují se stejnými daty. První je webová, druhá mobilní pro verzi Android i iOS. To, co upravíte nebo doplníte v jedné aplikaci, se okamžitě projeví v té druhé a naopak. Každý uživatel je registrován pod svým unikátním e‑mailem a heslem. Stejný e‑mail a heslo se používají v obou aplikacích.

Webová aplikace, kterou ovládáte pomocí osobního počítače, obsahuje maximální množství funkcí. Mobilní aplikace je pomocná k hlavní webové aplikaci. Pracuje se stejnými daty, ale umožňuje využít jen část funkcí. Důležité je, že mobilní aplikaci můžete používat i v místech bez datového připojení.

 

Co dalšího užitečného uživatel s aplikací získává?

Vytvořili jsme například úplně nový grafický a tabulkový přehled honiteb v celé České republice. Na mapě se vám mohou zobrazit honitby samostatně podle obcí s rozšířenou působností, krajů i okresů, a to v letecké, základní, turistické i zimní verzi. V aplikaci je také možné navrhovat úpravy hranic honiteb.

 

Co musí udělat zájemce, který chce aplikaci Emyslivost používat?

Pro vstup do aplikace je nutná registrace. Povinné údaje jsou pouze jméno, příjmení, e‑mail a heslo. Po registraci si může každý uživatel vytvořit vlastní novou honitbu. Druhým způsobem je získání elektronické pozvánky od mysliveckého hospodáře, který je v aplikaci již registrovaný, v existující honitbě. Aby zájemci měli maximálně usnadněnou práci s aplikací, rozhodli jsme se vydat manuál v podobě brožury, která je vložena jako příloha tohoto čísla Světa myslivosti pro všechny předplatitele. Věřím, že je aplikace zaujme a stane se jejich dobrou pomocnicí.

Děkuji za rozhovor.

David Vaca

Více informací najdete na https://emyslivost.cz/.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.