Přihlásit

Aktualizace mapy omezení použití olověných broků

Českomoravská myslivecká jednota na svém webu uvedla, že na mapovém portálu AOPK ČR je již k dispozici aktualizovaná mapa omezení použití olověných broků na mokřadech. 

Doporučeno Aktualizace mapy omezení použití olověných broků

Podle informací ČMMJ byly z mapy vyčleněny drobné vodní toky, na nichž nejsou podmínky pro významnější výskyt vodních ptáků a tím pádem i jejich lov.

Na základě podkladů zpracovaných Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka byly konkrétně vyřazeny toky I. a II. řádu dle Strahlera a toky s vysokou svažitostí (např. kamenité toky v horských oblastech – a to i v případech, kdy se jedná o toky vyššího řádu). Naopak bylo ponecháno vyznačení ploch s omezením i v zastavěném území (tedy na nehonebních pozemcích) mj. s ohledem na to, že i v těchto případech platí omezení dle nařízení Komise (EU) 2021/57, pokud by tam k lovu, resp. použití broků došlo.

Aktualizovanou mapu najdete zde

Podle ČMMJ, red.

Poslední změna: 21.09.2023 14:49

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.