Přihlásit

Umělé ostrůvky v přírodní rezervaci na Plzeňsku mají pomoci hnízdění racků (ČTK)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Tři nové hnízdní ostrůvky, které mají pomoci rackům chechtavým s hnízděním a s posílením kdysi velmi početné populace, stavějí ochránci přírody z plzeňského Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva na vodní plochu v přírodní rezervaci Nový rybník u Líní na Plzeňsku. Kovové rošty zasypané drobnými kamínky nahrazují původní, před 13 lety postavené, dřevěné ostrůvky, které se působením vody rozpadly. ČTK to včera řekl předseda spolku a vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň.

Z původních ostrůvků zůstaly zapuštěné pozinkované kůly, zbytek ostrůvku ekologové rozebrali. Na kůly pak v minulých týdnech umístili novou konstrukcí kovových roštů o velikosti dva krát dva metry. „Na ně přijde pletivo, geotextilie a drobný kačírek, aby to mohli ptáci využít a mohli na tom hnízdit. A v případě, že se zvedne vodní hladina, aby jim to ta hnízda neodneslo nebo nevyplavilo,“ uvedl Makoň. Dnes se dobrovolníci sešli, aby na připravené rošty dopravili kačírek. Drobné kamínky nakládali do kbelíků, ty naložili na kánoi a převáželi na ostrůvky. „Dnes se sešla poměrně četná skupina dobrovolníků, kteří tady rotují s kyblíky mezi kánoí a hromadou kamene. Čeká nás navozit kolem tří kubíků kačírku,“ řekl Makoň. Na ochranu před případnými predátory budou ostrůvky oplocené.

V přírodní rezervaci Nový rybník, která leží mezi dálnicí D5 a hlavní silnicí z Plzně na Domažlice, hnízdilo ještě před dvěma desetiletími velké množství racků. Jejich počet ale dramaticky klesl, řekl Makoň. Vliv na to má mimo jiné změna okolního prostředí ze zemědělské krajiny na průmyslovou s velkými halami u dálnice. „Kolem roku 2000 tady běžně hnízdilo 1000 párů racků. Změnou okolního prostředí, ale pravděpodobně i nějakou chorobou, se populace zmenšila. Velikost se teď mění, nejméně tady bylo kolem 30 hnízdních párů, loni jich bylo kolem stovky, ale hnízdění se nepovedlo, protože hnízda vypláchla roura z průmyslové zóny,“ popsal. Vybudování hal v okolí mokřadu změnilo okolní krajinu. Racci potřebují ke krmení mláďat hodně žížal a brouků, které ale nacházejí na zemědělské půdě, nikoliv v okolí průmyslových hal.

Ochránci přírody proto hledají cesty, jak rackům prostředí co nejvíce zatraktivnit, aby vyvedli co nejvíce mláďat. Na třech nových ostrůvcích by mohlo podle Makoně úspěšně hnízdit kolem 30 párů. „V rámci managementu rezervace tady vedle sekáme rákos, který je poměrně velký a tvoří také určitou část ostrova, plus se dělaly před dvěma roky úpravy buldozerem, protože se stále hledá způsob, jak to udělat co nejlépe,“ řekl Makoň. S prací si musí ekologové pospíšit, protože racci se mohou každým dnem vrátit z jižních zimovišť.

Rezervaci Nový rybník o rozloze téměř 13 hektarů vyhlásil Plzeňský kraj v roce 2007. Území je jedinečné zejména díky výskytu vodních ptáků. Kromě racků zde hnízdí potápky, poláci, lysky, motáci pochopi, lze tu spatřit další druhy ptáků, které jsou na tahu, divoké husy, lžičáky pestré, čírky, bahňáky, orlovce říčního nebo orla mořského.

ČTK

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.