Přihlásit

Historický úspěch českých „kombiňáků“ na evropském šampionátu v Itálii

  • Autor: Jiří Štengl

Na přelomu června a července se každoročně koná mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě. Hostitelem letošního již 11. ročníku této prestižní střelecké akce se ve dnech 29. června až 1. července stalo italské Piancardato, vzdálené asi 150 km severně od Říma. Mezi 140 střelci ze 14 států Evropy nechyběla patnáctičlenná výprava z České republiky. A rozhodně se neztratila – dala o sobě výrazně znát ve všech hodnocených kategoriích brokové, kulové a nakonec i kombinované střelby.

Sestava českých střelců

Do Itálie vyrazila převážně mužská sestava ve složení senioři Zbyněk Červenka, Jiří Dočkal, Milan Kirchner, Igor Můčka, Karel Staněk, Tomáš Staněk, Martin Šlechta a Jiří Štengl, veteráni Karel Kotrc a Pavel Zázvorka a junioři Martin Divíšek, Přemysl Macl, Jan Matulka a Michal Můčka. Sestavu doplnila (jak se ukázalo, nejen na okrasu) Michaela Štenglová. Vedoucím výpravy byl již zmíněný Pavel Zázvorka.

Tréninky a zahájení soutěže

Ti, kteří do dějiště evropského šampionátu dorazili již v pondělí, zařídili pro zbytek výpravy možnosti tréninků podle přání jednotlivců. Seznámení se střelnicí tak bylo pro zbytek střelců jednodušší. Vzhledem k tomu, že Itálie je velmoc ve střelbě na asfaltové terče, brokové disciplíny byly připraveny na vysoké úrovni. Terč běžícího divočáka pro kulovou střelbu byl však na trénincích v provozu pouze jediný, neboť technická závada nedovolila spustit druhý. Pro závod se ale podařilo problém odstranit, a tak byl pro všechny střelce vypsán právě tento „netrénovaný“ terč. S kulovým stometrovým střelištěm si italský balistik moc velkou hlavu nedělal, důvěřoval bezpečnému zacházení se zbraní u všech závodníků. Když se nám trochu nezdála šířka střeleckých boxů, vznesli jsme dotaz na obsluhu kulového střeliště. Údajně měli připraveny dostačující rozměry pro šest střelců, když se však dozvěděli, že je zapotřebí dvanáct boxů, ty již hotové narychlo „přepůlili“. Stísněný prostor, míření do svého terče a vysoké teploty – to vše v této disciplíně bylo nutné dostat v trénincích „pod kůži“ co nejvíce.

Ve čtvrtek večer jsme na slavnostním zahájení převzali startovní čísla a dozvěděli se časy našich položek. Zahajovací ceremoniál umocnila hymna pořadatelského státu v podání pěveckého sboru doprovázeného tahacími harmonikami a vystoupením místních bubeníků.

Průběh závodu

Od pátku do neděle jsme se každý den sesedli do aut podle vylosovaných časů střelby a takto se průběžně přepravovali po celou dobu závodu. Volno v odpoledních a večerních hodinách jsme trávili společně v příjemném ubytovacím zařízení, vzdáleném asi 30 km od střelnice, a to buď u bazénu, nebo sledováním mistrovství světa ve fotbale. To vše za neutichajících konzultací detailů ze střelnice za uplynulý den. Někdy jsme vyrazili na večeři do pizzerie, jindy jsme po odpoledním nákupu uspořádali společný večerní piknik. Z celé naší party po celou dobu sršela hrdost a pýcha moci reprezentovat svou vlast a vládl v ní příkladný týmový duch.

V neděli v odpoledních hodinách, tak jak jsme postupně dokončovali střelbu, se začala naše pozornost přesouvat k výsledkové listině. Podle průběžných výsledků se rýsovaly úspěchy, které nakonec předčily všechna očekávání. Poslední položky soupeřů zejména Tomáše Staňka, Karla Kotrce a Míši Štenglové vyvolaly v našem táboře nevídaný výbuch radosti. Do té doby vysněná představa o mistrech Evropy napříč generacemi se totiž stala skutečností!

Vítězné tažení našich střelců

V kombinaci juniorů obsadili stupně vítězů zahraniční střelci – první byl Švéd Linus Mellgreen (767), druhý Fin Ville Maattanen (748) a třetí po rozstřelu Rakušan Tobias Müllner (747 + 82). Naši junioři se však rozhodně neztratili, tři z nich se seřadili pěkně za sebou: pátý byl Jan Matulka (705), šestý Michal Můčka (695) a sedmý Přemysl Macl (691). Další – Martin Divíšek – obsadil 10. místo (505; nízký bodový zisk způsobila závada na kulovnici). Přitom dva junioři začali trénovat disciplíny, v nichž byli slabší (Michal „kuli“ a Přemek „broky“), teprve tři měsíce před soutěží. Svědčí to o jejich velkém talentu a jde o příslib, že na příštím šampionátu by již mohli být „na bedně“.

V kulové střelbě jednotlivců byl Martin Šlechta třetí (394 bodů) jen o bod za Švédy Linusem Mellgreenem a Ulfem Edenem Kravikem, kteří se shodným počtem 395 bodů obsadili první a druhé místo.

V ženské kategorii si pro titul mistryně Evropy v kombinované střelbě s přehledem došla Michaela Štenglová (750 bodů). S ohledem na výsledky, k nimž se dopracovala v poslední době, to však pro zasvěcené není žádné překvapení. Druhá skončila Finka Lina Laineová (741), třetí byla Němka Christine Liebeltová (659).

Mezi seniory se mistrem Evropy stal Karel Kotrc (755 bodů). V Itálii to pro něho byl „životní závod“. Druhé místo obsadil Pavel Zázvorka (752), třetí skončil Rakušan Rudolf Rottner (749).

Absolutním vítězem kombinace v otevřené kategorii a mistrem Evropy pro rok 2018 se stal díky 779 bodům Tomáš Staněk. Druhé místo obsadil po rozstřelu Rakušan Helmut Rosskopf (775 + 88), třetí byl Maďar András Varga (775 + 86). Náš další reprezentant Zbyněk Červenka skončil pátý (772) a Martin Šlechta dvanáctý (766).

Vzhledem k tomu, že náš tým zvítězil v soutěži družstev v kulové střelbě a v brokové střelbě byl druhý, bylo nasnadě pomýšlet i na vítězství v nejprestižnější kategorii, a to v kombinaci družstev. Družstvo ve složení Zbyněk Červenka, Karel Kotrc, Karel Staněk, Tomáš Staněk, Martin Šlechta a Pavel Zázvorka nakonec vyhrálo „o parník“ (50 bodů) a díky celkovému počtu 3824 bodů po zásluze získalo titul mistrů Evropy! Druzí byli reprezentanti Švédska (3774), třetí střelci z Německa (3764).

Výhled do budoucna

Myslím, že po závěrečném ceremoniálu evropského šampionátu v lovecké kombinované střelbě nebyl jediný účastník, který by neznal melodii české hymny. Naše výprava se postarala o její časté opakování při vyvěšování české vlajky na stožár nejvyšší. Pohled na poháry nad hlavami členů našeho vítězného družstva za doprovodu vystřelovaných konfet a skladby We are the Champions byl nezapomenutelným zážitkem a zadostiučiněním pro všechny členy výpravy. Nesmíme ale usnout na vavřínech a musíme se věnovat podpoře nových talentů. Účast čtyř našich „mlaďasů“ na letošním šampionátu je nadějí do budoucna. Dosažená meta se bude těžce překonávat, ale příští rok na střelnici Manniku v estonském Tallinnu se ji pokusíme vyrovnat, nebo se k ní alespoň co nejvíce přiblížit.

Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat firmě KOZAP, konkrétně Ing. Janu Petráňovi, a muničce RWS, která již druhým rokem velmi výrazně sponzorsky podporuje naši výpravu, za spolupráci. Česká reprezentace díky tomu ne náhodou získala dva roky po sobě mimo jiné i titul mistrů Evropy ve střelbě z kulovnice v kategorii družstev. Rád bych vyzdvihl i součinnost při poskytování sponzorského plnění, díky čemuž jsme mohli střelbu z kulovnice průběžně trénovat s dostatečným předstihem, což u sponzorů v letech předchozích pokulhávalo (náboje se ke střelcům dostávaly těsně před závodem, nebo dokonce až po závodě).

Poznámka na závěr

Na závěr stojí zmínit skutečnost, že reprezentace střelců v lovecké kombinované střelbě letos poprvé vyrazila na mistrovství Evropy bez podpory Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ). Přes veškerou snahu členů komise Asociace střelců na asfaltové terče (ASAT) pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci se nepodařilo podepsat smlouvu o spolupráci mezi ASAT a ČMMJ, která by bezesporu prospěla především českému střelectví. Největší překážkou se jevila uražená ješitnost a touha po moci některých členů střelecké komise ČMMJ. Také si nemohu odpustit podivení se nad rozhodnutím některých jednotlivců, kteří reprezentaci odmítli, i když se předchozích šampionátů účastnili za finanční podpory a s materiálním vybavením, které pro vlastní potřebu využívají dodnes. Takže za rok koncem června s těmi, kteří reprezentovat chtějí a jsou ochotni pro to i leccos obětovat, opět na viděnou.

Autor:Jiří Štengl, člen komise ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci
Foto archiv autora a facebook 

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 8/2018.

KOMENTÁŘE

Reakce na článek Jiřího Štengla o mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě

Jiří Štengl ve svém článku zveřejněném ve Světě myslivosti č. 8/2018 uvedl několik zásadních informací, na které bych rád jménem Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) otevřeně a transparentně reagoval a upřesnil problém, který vznikl mezi ČMMJ a Asociací střelců na asfaltové terče (ASAT).

ČMMJ dlouhé roky podporovala družstvo startující pod hlavičkou ASAT. Ještě v roce 2015 dosahovala podpora soutěže v lovecké kombinaci (LK) bezmála půl milionu korun. Během roku 2017 ale ČMMJ zahájila s ASAT vyjednávání o změnách podmínek financování, protože nadále již nebylo možné investovat prostředky ČMMJ do družstev jiné organizace. Následovalo jednání o nových podmínkách, které skončilo nezdarem. Podle článku Jiřího Štengla byla údajně největší překážkou uzavření dohody „uražená ješitnost a touha po moci“ některých členů střelecké komise. Zejména proto nyní musím reagovat a uvést věci na pravou míru.

Zásadní požadavek vznesla a odsouhlasila Myslivecká rada ČMMJ. Tento požadavek má význam i z hlediska odůvodnění smysluplného a efektivního využívání dotací. Myslivecká rada schválila, že ČMMJ finančně podpoří reprezentační družstvo pouze tehdy, pokud si bude moci nechat u Mezinárodní federace pro střelbu z loveckých a sportovních zbraní (FITASC) zapsat disciplínu LK, a stane se tak řádným členem FITASC. ASAT by s tímto krokem musela souhlasit a přenechat uvedenou disciplínu ČMMJ, přičemž by jí ale ostatní disciplíny zůstaly. Stejné podmínky rozdělení fungují nejen na Slovensku, kde je LK zapsána pod Slovenským mysliveckým svazem a ostatní disciplíny pod Slovenským střeleckým svazem, ale i v dalších státech, například v Německu, Švédsku, Finsku a Norsku.

První reakcí na vznesený požadavek ČMMJ byla informace od členů ASAT, že FITASC nechce mít mezi svými členy více organizací z jedné země. ČMMJ tuto informaci ověřovala a vyšlo najevo, že značná část členských států má ve FITASC dvě organizace. ČMMJ tuto informaci předala ASAT a předpokládala další konstruktivní vyjednávání.

ASAT informaci akceptovala, ale stanovila si další podmínku, která byla pro ČMMJ zcela nepochopitelná a osobní, a to že střeleckou komisi ČMMJ musí opustit její člen Karel Pučálka. Sdělili jsme ASAT, že tento návrh pro nás není akceptovatelný, protože komise je pouze poradním orgánem ČMMJ, a proto se domníváme, že není podstatné, zda Karel Pučálka je jejím členem, či nikoliv. Rádi bychom zdůraznili, že střelecká komise se může chlubit velmi dobrými výsledky své činnosti. Například v oblasti organizace a pořádání celorepublikových soutěží dochází k nárůstu počtu akcí, a to včetně mládežnických. Rozvíjí se spolupráce se současnými sponzory a jsou navazovány kontakty se sponzory novými. Díky součinnosti s našimi sponzory se mohou pod hlavičkou ČMMJ konat jedny z nejlukrativnějších a nejlépe oceňovaných soutěží v České republice. Střelecká komise také kompetentně zastupuje členy ČMMJ v legislativních procesech včetně tvorby zákonů. Nově střelecká komise připravuje zařazení nové střelecké disciplíny v lovecké kulové střelbě.

Jiří Štengl ve svém článku dále napadá vzájemnou spolupráci při předávání sponzorských darů v podobě kulových patron. V roce 2016 se skutečně z důvodu legislativní změny stalo, že náš největší sponzor nemohl navzdory maximální snaze vydat kulové střelivo v čase, kdy jsme ho potřebovali, takže střelci ho dostali až po závodech. Tyto příčiny jsou ale vcelku pochopitelné, protože s nutností přizpůsobovat se nové legislativě se setkáváme v mnoha oblastech života. Náš největší sponzor podporuje naše střelce již dlouhá léta a za tuto skvělou spolupráci jsme mu velmi zavázáni. Navíc střelecké družstvo LK v minulosti obdrželo od ČMMJ kompletní vybavení v podobě kulových zbraní, zaměřovacích dalekohledů, oblečení a každoročně i brokových a kulových nábojů. Proto bychom očekávali spíše poděkování za dosavadní podporu.

Závěrem dovolte vyjádřit lítost nad nastalou situací. Ačkoliv ČMMJ velice mrzí rozhodnutí ASAT, které nám neumožní získat střeleckou disciplínu LK, její rozhodnutí respektujeme. Bohužel i v úctě k 62 000 členů ČMMJ nemůžeme investovat do týmu, který startuje pod jinou organizací. Na tuto podporu není možné využívat žádné dotační prostředky a z členských příspěvků našich členů střelecké družstvo podporovat nelze. Vedení ASAT se musí postarat o své střelce samo, stejně jako to činí například Český střelecký svaz.

Účastníkům letošního evropského šampionátu v LK v Itálii z celého srdce gratulujeme a přejeme jim mnoho takových střeleckých úspěchů.

Za ČMMJ Bc. Daniel Švrčula, tajemník střelecké komise ČMMJ 

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 9/2018.

Věci uvedené na pravou míru

Je mi hodně proti srsti reagovat na článek, který vyšel v zářijových číslech měsíčníků Svět myslivostiMyslivost, zvlášť proto, že jde o reakci Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) na příspěvek Jiřího Štengla „Historický úspěch českých „kombiňáků“ na evropském šampionátu v Itálii“ zveřejněný ve Světě myslivosti č. 8/2018. Zavání to „žabomyší válkou“, která stejně nikdy nic nevyřeší. Navíc jsem zastáncem rovného a chlapského řešení problémů. Bohužel však vidím, že je to jen má naivní představa. Na oficiální názor ČMMJ prostě nemohu nereagovat.

Nejde mi o to, že se ČMMJ brání některým nařčením Jiřího Štengla. Jsem do celé situace zasvěcen, takže vím, jak byly poznámky ke konci jeho textu myšleny. Ale rozumím tomu, že mohou být chápány i jinak. Samozřejmě souhlasím, že je potřeba děkovat ČMMJ za podporu družstva v minulých letech. Má nespornou zásluhu na tom, že jsme evropskou špičkou v této disciplíně. A je více než logické, že každý má právo dělat si se svými penězi to, co uzná za vhodné. Nikdo se tedy nemůže zlobit, že mu ČMMJ peníze neposkytne. Je jen a jen na ČMMJ, jestli družstvo podpoří, či nikoliv. To platí samozřejmě i o jiných sponzorech. Mají na svá rozhodnutí právo a nikdo by jim to neměl vyčítat. Takhle to cítíme všichni, kterých se to týká. I Jiří Štengl.

To, co mě však přimělo reagovat, je v článku ČMMJ prezentováno jako „věci uváděné na pravou míru“. Myslím tím popisování postupu a důvodů, jak došlo k ukončení dlouholeté spolupráce mezi ČMMJ a Asociací střelců na asfaltové terče (ASAT). Nevadí mi, jak Myslivecká rada ČMMJ rozhodla. Rozhodovala se na základě informací, které jí „někdo“ poskytl. Osoba, která jednání za ČMMJ vedla, není pod článkem ČMMJ podepsána, a tak předpokládám, že jeho autora Bc. Daniela Švrčulu a Mysliveckou radu o těchto jednáních a problematice okolo lovecké kombinace informovala. A to je to, co mi vadí. Informace o uskutečněných jednáních mezi ČMMJ a ASAT jsou účelově zkreslené, některé vymyšlené a podané tak, že je nelze pochopit jinak, než jak autor článku potřebuje. Takto je například v článku zmíněno půl milionu korun, kterými ČMMJ v roce 2015 podpořila loveckou kombinaci. V pořádku. Jen kdyby to nebylo napsáno tak, že si každý myslí, že tuto částku dostalo to „nevděčné družstvo“. Je to jinak. Částka byla uvolněna v souvislosti s konáním mistrovství Evropy v lovecké kombinaci v Písku. Z toho na družstvo připadl jen zlomek. To není, prosím, nevděčnost, to jsou holá fakta. Pokud si má někdo vytvořit názor, mělo by to být na základě informací správných a úplných. Podrobný rozpis této částky samozřejmě existuje. Na tomto místě je třeba zmínit i Karla Pučálku, který byl v té době prezidentem ASAT a dnes je členem střelecké komise ČMMJ. Jmenovaný společně s ČMMJ v roce 2015 evropský šampionát v Písku organizoval. ASAT nikdy nepodmiňovala cokoliv tím, že Karel Pučálka musí odejít ze střelecké komise ČMMJ. Pokud si s Tomášem Staňkem, který byl přítomen hovoru o Karlu Pučálkovi, dobře vzpomínáme, byla to ČMMJ, která navrhovala odchod Karla Pučálky. Měl to být krok namířený ke spolupráci, ale nikdy to nebyla podmínka ze strany ASAT. Ostatní výmysly typu, že jsme za ASAT argumentovali tím, že FITASC nechce mít více organizací z jednoho státu, a příklady, jak to je jinde ve světě, považuji za nepodstatné. Svědčí to jen o nefundovanosti, amatérismu a neznalosti. Podstatné je, že tu „někdo“ lže a má eminentní zájem očernit jak ASAT, tak střelce. Nejsme v politice! Střelecký sport je jen koníček a zábava. Kdyby Myslivecká rada měla správné informace, nebo byla seznámena s poslední smlouvou o spolupráci, jak ji ASAT navrhovala, jsem přesvědčen, že by musel zvítězit zdravý rozum. Hlavně by zvítězil sport jako takový. Mohli jsme být na naše „kombiňáky“, které nám závidí celá Evropa, pyšní společně. Přestože nemohu přijít na to, jestli je onen „dezinformátor“ tak hloupý, nebo naopak tak chytrý, jedno vím: obojí je špatně.

Pavel Zázvorka st., zástupce předsedy komise ASAT pro lovecký parkúr a loveckou kombinaci

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 10/2018.

 

Reakce na tvrzení ASAT

Vložil jsem se do této diskuse, abych ji ukončil, protože si myslím, že časopis Svět myslivosti má sloužit odbornému informování myslivců, a ne medializaci názorových rozdílů.

Článek tajemníka Bc. Daniela Švrčuly byl reakcí na výroky Jiřího Štengla, který byl podepsán pod článkem o lovecké kombinaci ve Světě myslivosti č. 8/2018 jako zástupce ASAT. Závěr tohoto článku měl končit poděkováním ČMMJ za dlouholetou podporu, a ne pomluvou střelecké komise ČMMJ. Naštěstí to není názor střelců, nýbrž úzké skupiny vedení ASAT. Bc. Švrčula správně napsal, že ČMMJ si v současné době nemůže dovolit podporovat akce jiných organizací. Je mi to velice nepříjemné, ale celý problém včetně citované smlouvy mezi organizacemi je jen o penězích. Citovaná dlouholetá spolupráce mezi ČMMJ a ASAT nebyla nikdy smluvně podložena, pouze odcházely peníze na poplatek lovecké kombinace ve FITASC a na podporu družstva.

Vraťme se do roku 2015 k investicím v souvislosti s mistrovstvím Evropy v lovecké kombinaci v Písku. ME pořádaly tři organizace: FITASC, ASAT a majitel střelnice Lesy města Písku, s. r. o. ČMMJ nebyla ani jedním z pořadatelů, ani neměla žádný smluvní vztah, a přesto investovala do této akce téměř půl milionu korun. Ovšem největším zklamáním bylo, když si na konci závodů pořádající organizace rozdělily zisk a na ČMMJ nezbylo nic. Položme si otázku, zda by někdo takto hospodařil ve své firmě.

Výmluvy, že vyloučení Karla Pučálky ze střelecké komise ČMMJ nebylo podmínkou, nejsou pravdivé. Osobně jsem dne 17. listopadu 2007 z Benešova telefonoval s Tomášem Staňkem, abych ho informoval o rozhodnutí Myslivecké rady ČMMJ, a on mi sdělil, že působení Karla Pučálky ve střelecké komisi ČMMJ je pro ASAT nepřekonatelnou překážkou.

Myslivecká rada ČMMJ v současné době řeší financování svých akcí, jako např. tábora mladých talentů, národního kola Zlaté srnčí trofeje či Memoriálu Karla Podhajského. O financování akcí rozhoduje Sbor zástupců nebo jím pověřená Myslivecká rada.

Jak jsem již uvedl na začátku, tyto články nepatří do odborného časopisu, proto si dovolím tuto diskusi ukončit.

Jan Matulka, předseda střelecké komise ČMMJ

 Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 10/2018.

(1 Hlasovat)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.