Přihlásit

Zásadní vizí je vyřešit problém s vysokými stavy spárkaté zvěře

Video Ve Světě myslivosti č. 1/2023 jsme slíbili připravit rozhovor s novým generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p., Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D., o myslivosti. Dne 5. ledna jsme se sešli v jeho kanceláři v Hradci Králové a ptali se ho na téma momentálně nejdiskutovanější, jímž jsou pronájmy vlastních honiteb Lesů ČR, u nichž letos končí nájemní smlouvy, ale i na další věci. Protože otázek bylo hodně a času málo, proběhla druhá polovina rozhovoru korespondenčně. 

Doporučený Zásadní vizí je vyřešit problém s vysokými stavy spárkaté zvěře Foto archiv redakce

Aktuálním a mezi myslivci často skloňovaným tématem jsou pronájmy vlastních honiteb Lesů ČR, u nichž v letošním roce končí nájemní smlouvy. Jejich uživatelé se ptají, jak to bude s realizací plánu avizovaného v loňském roce předchozím vedením podniku, tedy mít výhledově pětadvacet procent vlastních honiteb v režimu režijních honiteb.

Letos zvýšíme počet režijních honiteb. Tento krok musí reflektovat řadu aspektů a potřeb. Které honitby to budou, oznámíme 24. ledna. Konečný počet bude oscilovat někde mezi dvaceti až pětadvaceti procenty. Nevyjdeme ale z počtu honiteb, nýbrž z honební plochy, protože každá honitba má trochu jiné podmínky, výměru i normované stavy a žijí v ní jiné druhy zvěře. Vzhledem k tomu, že platnost všech nájemních smluv nekončí v jeden den, měsíc či rok, stanovíme delší časové období, k jehož konci bychom chtěli dosáhnout cílového stavu.

 

Podle jakého klíče se bude rozhodovat o tom, která z dosud pronajatých honiteb přejde do režimu režie?

Jde o multikriteriální rozhodování ve snaze eliminovat různé individuální vlivy. Do našeho hodnocení vstupují aspekty, jako je včasnost placení nájmu uživatelem konkrétní honitby, historie plnění plánů lovu, výše škod působených zvěří v dané honitbě za určité období, výše prostředků, které podnik v této honitbě vynakládá na ochranu lesa před negativním působením zvěře, ale třeba také odrůstání kultur, jež sleduje a vyhodnocuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Výsledkem hodnocení bude bodová hodnota. Pokud nenastanou důvody pro nepřiznání opčního práva a současný nájemce ho uplatní, podle zmíněné bodové hodnoty a dalších doplňujících ukazatelů rozhodneme, zda konkrétní honitba přejde do režie, nebo bude opět pronajata. Naším aktuálním úkolem je u honiteb, u nichž nájemní smlouvy končí nejdříve, připravit do poloviny ledna přehled, zda jejich nájemci hodlají uplatnit opční právo. Pak budeme pokračovat podle zmíněného postupu.      

 

Jaké novinky chystáte v souvislosti s výběrovými řízeními na honitby v letošním roce?

Ohlášenou novinkou je elektronické zveřejní podmínek a příslušné dokumentace k honitbám, ale i výhradně elektronické podávání nabídek. Myslivce jsme o tom již informovali v lednových číslech odborných mysliveckých časopisů. Další informace k výběrovým řízením zpracujeme do samostatného dokumentu, který také zveřejníme v polovině ledna (text „Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby“ je zařazen za tímto rozhovorem – pozn. red.).

 

Doznají nové nájemní smlouvy nějakých významných změn ve srovnání s těmi z roku 2013?

Na úpravách pracujeme. Samozřejmě se musíme řídit dikcí a ustanoveními zákona o myslivosti. V nových smlouvách budeme ale zcela jistě klást větší důraz na výpovědní důvody v případě neplnění smluvních ujednání či plánů lovu, překračování stavů zvěře nebo negativního vlivu zvěře na odrůstání kultur. Jen pro představu – od roku 2018 do loňského listopadu podnik vynaložil na oplocenky, které chrání kultury před zvěří, 2,1 miliardy korun a vystavěl 17 tisíc kilometrů dlouhý plot.

Celý rozhovor si můžete přečíst ve Světě myslivosti č. 2/2023, který vychází 1. února.

 

 

Poslední změna: středa, 01 únor 2023 16:01

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.