Přihlásit

Co se děje v Poslanecké sněmovně?

Moc šancí v tomto volebním období se tomu již nedávalo, ale Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nakonec přece jen začala projednávat vládní novelu zákona o myslivosti. Dne 24. března proběhlo první čtení. Ještě předtím – na počátku března – vyvolala pozornost myslivců informace, že téma zákona o myslivosti se řeší v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony (zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Vznikla tak pro mnohé nepřehledná situace, kterou se redakce Světa myslivosti pokusí vysvětlit.

Doporučeno Co se děje v Poslanecké sněmovně?

Zákon jako pozměňovací návrh

Jedním z bodů programu březnové schůze Poslanecké sněmovny bylo tzv. druhé čtení zmíněného vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů („invazní novela“). Z této s myslivostí zdánlivě pouze okrajově související právní normy se po předložení některých poslaneckých pozměňovacích návrhů pro druhé čtení stal materiál, který může podstatným způsobem ovlivnit podobu myslivosti v České republice.

K zákonu totiž bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, z nichž jsou pro myslivost klíčové dva:

 1. Pozměňovací návrh poslanců Antonína Staňka (ČSSD), Jiřího Kotta (ANO) a Pavla Kováčika (KSČM), jenž vychází z návrhu vládní novely zákona o myslivosti připravené Ministerstvem zemědělství (MZe), který ležel ve sněmovně od léta loňského roku a šance na jeho projednání se zdála být již nulová. Pozměňovací návrh ho v některých oblastech rozpracovává. Kromě jiného např.:
 • ruší normované stavy zvěře,
 • upravuje vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě a změny plánu a jeho plnění,
 • zavádí informační systém evidence myslivosti,
 • rozšiřuje některé pravomoci státní správy.
 1. Pozměňovací návrh poslance Petra Bendla (ODS) (ve skutečnosti jde o pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu poslance Antonína Staňka a jeho kolegů), který obsahuje např.:
 • plánování lovu podle míry škod a poškození lesů,
 • zavedení zákonné povinnosti pro uživatele honiteb, kteří by museli umožnit vlastníkovi nebo pachtýři souvislých honebních pozemků o minimální výměře 5 ha lov spárkaté zvěře na těchto pozemcích,
 • zavedení zákonné povinnosti pro uživatele honiteb, kteří by museli umožnit vlastníkovi nebo pachtýři honebních pozemků o výměře nejméně 50 ha v rámci jedné honitby lov zvěře na celém území honitby,
 • zavedení minimální výměry vlastní honitby 250 ha,
 • zákaz pronájmu státních honiteb.

Zjednodušeně lze říci, že pozměňovací návrh poslanců Staňka, Kotta a Kováčika reprezentuje názory MZe a Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ), zatímco pozměňovací návrh poslance Petra Bendla obsahuje požadavky uskupení soukromých vlastníků honebních pozemků, soukromých zemědělců, nevládních ochranářských organizací a profesních sdružení lesníků (Asociace soukromého zemědělství České republiky, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice, Svaz vlastníků půdy, Sdružení vlastníků honebních pozemků, Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA a Pro Silva Bohemica).

Ještě je třeba dodat, že návrh novely zákona o myslivosti z dílny MZe, podporovaný ČMMJ, je reakcí na zákon č. 314/2019 Sb., o lesích, kterým byl na základě návrhu nevládních ochranářských organizací novelizován zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Cílem novely připravené MZe bylo „smést ze stolu“ příslušné pasáže zákona o lesích, které se týkají myslivosti, a uzákonit některé nové prvky do systému plánování lovu a kontroly jeho plnění.

 

Přípravy na „bitvu pozměňovacích návrhů“

O střetu dvou výše uvedených pohledů na podobu výkonu práva myslivosti v České republice jsme ve Světě myslivosti opakovaně psali. Podáním pozměňovacích návrhů k „invazní novele“, se tento spor přenesl na parlamentní půdu. Oba tábory začaly předkládat své argumenty, s nimiž se můžete seznámit v připojených dokumentech.

ČMMJ vydala stanovisko k pozměňovacím návrhům s vysvětlením pro své členy, proč podpořit návrh poslanců Staňka, Kotta a Kováčika, a naopak z jakých důvodů odmítnout návrh poslance Bendla. V souvislosti s jeho pozměňovacím návrhem, ale též s dalšími návrhy, které vzešly ze strany uskupení soukromých vlastníků honebních pozemků, lesnických a zemědělských sdružení a nevládních ochranářských organizací, připravila ČMMJ petici, s jejíž pomocí se bude snažit prosadit takové změny především v zákoně o myslivosti, které – jejími slovy – zruší tzv. vyvlastňovací přílepek (míněn pozměňovací návrh k zákonu č. 314/2019 Sb., o lesích – pozn. red.) a naopak umožní přežití myslivosti jako nositelky mysliveckých tradic a zvyků zapsané na seznamu národního kulturního dědictví České republiky.

Ani druhá strana nezůstala pozadu a snaží se prezentovat své názory na danou věc – viz přílohu „Omyly a manipulace ze strany ČMMJ k novele zákona o myslivosti“.

V rozjitřené atmosféře, kdy olej do ohně přilévaly nejrůznější mediální aktivity z obou stran sporu, bylo obtížné odhadnout, který pozměňovací návrh získá podporu a jak vše dopadne. A to ještě nebylo vše.

 

Velké překvapení

Shora popsaná situace nastala následkem toho, že na straně MZe a ČMMJ převládl názor, že vládní novelou zákona o myslivosti se problém v podobě zákona č. 314/3019 Sb., o lesích, již nestihne vyřešit, tudíž došlo k jejímu „překlopení“ do podoby výše zmíněného pozměňovacího návrhu poslanců Staňka, Kotta a Kováčika. Zjednodušeně řečeno – samostatná vládní novela zákona o myslivosti byla „odepsána“. K překvapení mnohých byla opakovaně zařazena na program březnové schůze Poslanecké sněmovny, ale kvůli významnějším věcem bylo její projednání opakovaně odsunuto. Již málokdo věřil, že k němu v březnu dojde, ale nakonec se tak přece jen stalo 24. března na mimořádné schůzi a návrh byl poslán do druhého čtení. Vznikla tak kuriózní situace, kdy se stejná věc – zákon o myslivosti – řeší paralelně ve stejný čas na dvou frontách: jako pozměňovací návrh a jako samostatná novela. Někteří poslanci se nechali slyšet, že dají přednost samostatné novele a dojde ke stažení příslušných pozměňovacích návrhů k „invazní novele“. Zatím se tak nestalo.

Novelu čeká v dubnu projednání ve sněmovních výborech – zemědělském a pro životní prostředí, které na to mají zkrácenou lhůtu 30 dní (běžná je 60 dní). Poté se vrátí na plénum do sněmovny, kde se očekává tuhý boj mezi jejími zastánci a odpůrci a další „várka“ pozměňovacích návrhů. Protože budou používat stejné argumenty jako v „bitvě pozměňovacích návrhů“ k „invazní novele“, rozhodli jsme se pro jejich zveřejnění, byť bitva zatím ještě vlastně neproběhla a možná se ani neuskuteční.

Následující měsíce ukážou, zda existující teoretická šance přijmout novelu zákona o myslivosti do konce volebního období dojde svého naplnění. Výsledek je značně nejistý. Jisté však v naší situaci je, že se tak jako tak blížíme k zásadní změně v myslivosti. Pokud novela (a je jedno, v jaké formě) nebude přijata, 27. listopadu 2021 nabydou účinnosti pasáže v zákoně č. 314/2019 Sb., o lesích, které se týkají myslivosti. Ty představují rozsáhlé změny pro naši myslivost, což si obě strany výše popsaného sporu velmi dobře uvědomují. Ovšem ani při případném přijetí vládní novely nezůstane myslivost stejná jako dosud. Míra změny je však v tuto chvíli téměř neznámá.

 

Podle článku zveřejněného ve Světě myslivosti č. 4/2021.

David Vaca

 

Poslední změna: 15.04.2021 18:06

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.