Přihlásit

Čeští vědci zpochybnili výpočty, podle kterých se určuje biologická rozmanitost

Čeští vědci zpochybnili správnost výpočtů, podle kterých se určuje biologická rozmanitost a stavy populací různých obratlovců. Metody výpočtů, které obsahují podle expertů odchylky, využívá mezinárodní index (The Living Planet Index, LPI), jenž bývá mnohdy citován médii i odborníky. 

Doporučeno Čeští vědci zpochybnili výpočty, podle kterých se určuje biologická rozmanitost Foto www.pixabay.com/JanMcCarthy

Češi ve své studii uvádějí, že index trpí několika matematickými a statistickými problémy. Kupříkladu vyvracejí tvrzení indexu, že populace obratlovců poklesly od roku 1970 o 70 procent. ČTK o tom informoval mluvčí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK) Michal Andrle.

Problém podle vědců může být v tom, že průzkumy obvykle zahrnovaly pouze některé regiony severní polokoule, zatímco komplexnější globální vzorkování může odhalit jiný obraz. „V roce 2019 jsme se začali zajímat o výše uvedený nesoulad, takže jsme vzali data z databáze Living Planet, základu LPI, abychom zjistili, zda populace obratlovců z různých částí světa vykazují různé proporce klesajících a rostoucích trendů. K našemu překvapení tomu tak nebylo,“ řekl jeden ze spoluautorů studie David Storch z katedry ekologie PřF UK a Centra pro teoretická studia (CTS) UK.

Z analyzovaných dat dospěli k závěru, že počty rostoucích a klesajících populací byly víceméně vyvážené bez ohledu na studovaný region. K stejnému závěru dospělo několik studií publikovaných přibližně ve stejnou dobu.

„Místo dalšího dokumentování rovnováhy mezi klesajícími a rostoucími populacemi v databázi Living Planet jsme se rozhodli důkladně prozkoumat samotný index a metodu jeho výpočtu. Po dvou letech podrobného zkoumání metodiky LPI jsme našli několik problémů, které zkreslují index směrem k vykazování průměrného poklesu populací i v případě, že klesající a rostoucí populace jsou vyvážené,“ spoluautorka studie Anna Tószögyová z CTS UK.

Výpočty LPI vedou k systematické odchylce, po opravě problému ve výpočtech je výsledný průměrný pokles populací obratlovců výrazně méně závažný. Nelze však tvrdit, že počet obratlovců ve skutečnosti celkově nepoklesl, upozorňují vědci.

Je pravděpodobné, že mnoho regionů, které prošly významnou ekologickou transformací, nejsou zahrnuty v databázi Living Planet. Proto nejdramatičtější poklesy populací v ní zcela chybí. Na druhou stranu, mnoho populací obratlovců roste proto, že se teprve teď začaly zotavovat z poklesů, které nastaly dávno před rokem 1970.

Tószögyová, Storch a Jan Smyčka zveřejnili svou studii ve vědeckém časopise Nature Communications.

Index je dvakrát ročně publikován Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) ve Zprávě o živé planetě. Má být ukazatelem stavu globální biologické rozmanitosti.

ČTK

Poslední změna: 25.06.2024 22:02

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.