Přihlásit

Plzeňský kraj rozšířil výběhy v rezervaci velkých kopytníků u Nýřan (ČTK)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Téměř na dvojnásobnou plochu rozšířil v minulých dnech Plzeňský kraj výběhy pro velké kopytníky v přírodní rezervaci Janovský mokřad vedle dálnice D5 u Nýřan. Z původních 11,7 hektaru se rozloha pastevní plochy zvětšila o 8,9 hektaru. V mokřadním biotopu žije nebo se zastavuje na tahu několik ohrožených druhů ptáků, od konce roku 2021 žijí v rezervaci divocí koně a zpětně šlechtění pratuři. V příštích týdnech by měli do rezervace přijet další velcí kopytníci, aby zvířata zvládla rozsáhlejší plochy spásat, informoval dnes ČTK Dalibor Dostál, ředitel organizace Česká krajina, která poskytla bezplatně zvířata.

"Plzeňský kraj je výborným příkladem toho, jak veřejná instituce dokáže pečovat o biologicky cenné území přírodě blízkým a zároveň finančně efektivním způsobem,“ řekl Dostál. Na příkladu rezervace u Nýřan se podle něj také ukázalo, jak rychle lze v Česku podobnou rezervaci založit, pokud úřady postupují vstřícně a bez zbytečných obstrukcí. Představitelé krajského úřadu se byli v rezervaci České krajiny v Milovicích podívat pro inspiraci v červenci 2021 a v prosinci téhož roku se již u Nýřan pásli divocí koně.

Kraj vyhlásil Janovský mokřad přírodní rezervací 24. května. 2021. Vykoupil desítky hektarů pozemků a zabránil tak tomu, aby se rozsáhlé mokřiny a divočina, kde se vyskytuje až 60 druhů vzácných ptáků i dalších živočichů, vysušily a začala tam zemědělská činnost nebo tam vznikla odpočívka pro kamiony. Rezervace má rozlohu přes 70 hektarů. Lze tam spatřit vzácné ptačí druhy, jako jsou například polák malý, bramborníček hnědý nebo jeřáb popelavý. "Předmětem ochrany jsou převážně mokřadní biotopy jako rákosiny, křoviny, rašelinné a podmáčené plochy nebo trvale zaplavené tůně s neupraveným vodním režimem a výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a celkově vysokou diverzitou, zejména ptáků," uvedl Jiří Vlček z krajského úřadu

Bývalá pole výrazně zarůstala plevelem a expanzivními druhy trav, které by měla potlačovat právě pastva praturů a divokých koní. Kraj ještě plánuje ve starší části pastviny vytvořit rozsáhlou periodickou lagunu, která by měla být spásána zvířaty a tím vytvořit potravní nabídku pro migrující i hnízdící ptáky. Do lokality byli v prosinci 2021 přivezeni tři divocí koně a v lednu 2022 dvě krávy pratura s odrostlým teletem. V březnu 2022 se jedné ze samic narodila dvojčata.

Zdroj: ČTK, Plzeň, 12. 1. 2023

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.