Přihlásit

Zakážou nakonec olověné střely úplně? (Zbraně a náboje)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Zdá se, že je to za dveřmi. To, před čím naše Liga Libe mnoho let zpět varovala.

Zanedlouho by měla nastat první fáze, tedy začít platit zákazy olova tzv. na mokřadech. Což je bohužel dle vágní definice Bruselu doslova každá louže. Takže se to týká nejen myslivců v lese, ale dle unijního výkladu i těch, co mají u své venkovní střelnice nějakou mokrou louku, či stružku. Zde a v mnohasetmetrovém pásmu kolem nesmí člověk nejen olověné střely užívat, ale dokonce sem takové střelivo byť jen vnášet, čili u sebe vůbec mít. Jak a kdo to bude kontrolovat a vymáhat, bůh ví...
Protože zaznívaly výtky ohledně těchto nových omezení EU, tedy především jejich nepřehlednost a obtížná vysvětlitelnost i praktická aplikovatelnost tohoto zákazu, z EU následně zaznělo: Tak lépe to tedy zakázat všude, nejen na mokřadech. A vzápětí se tenhle cíl začal pomalu, ale jistě uskutečňovat, tedy zákazy kompletní a plošné, které jsou už nyní bohužel naplno rozjeté.

CO SE CHYSTÁ?
Zaprvé, o zákazech (míněno už těch finálních, plošných, všeobecných) je, jak se zdá, rozhodnuto. Zadruhé, zákazy by pak měly přijít dokonce mnohem rychleji (zkrácení tzv. přechodného období, tedy nástupu platnosti). Zatřetí budou z tohoto prý vyjmuty armádní a bezpečnostní složky (což umlčí spoustu politiků, kterým by snad toto, zvláště v souvislosti s válkou na Ukrajině, třeba vadilo). A začtvrté, budou o tom hlasovat členské státy ve výboru REACH Committee a před přijetím jej posoudí Evropský parlament a Rada. Změní se něco snad zde? Bylo by úžasné tomu moci věřit...
Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal konečné stanovisko k navrhovanému omezení používání olověných střel pro lov a venkovní sportovní střelbu, ale také k používání olova v rybářském závaží a návnadách. Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanovisko k tomuto návrhu v červnu 2022. Podle výboru RAC používání olova při těchto činnostech představuje pro lidi, volně žijící živočichy (zejména ptáky) a životní prostředí riziko, které není dostatečně kontrolováno. Oba výbory se shodly na tom, že nejvhodnějším celoevropským opatřením ke snížení tohoto rizika je omezení podle nařízení REACH.
Výbor SEAC dospěl k závěru, že navrhované omezení lze po vyhodnocení nákladů a přínosů pro společnost považovat za přiměřené. Zdůraznil rovněž, že některé přínosy nebyly vyčísleny, ale pravděpodobně budou významné – např. zamezí se otravám dravých ptáků.
RAC přijal také doplňující stanovisko, které se týká rizik pro lidské zdraví z olova v mase zvěře. Oba výbory doporučují upravit podmínky navrhovaného omezení a konstatují, že přechodné období pro zákaz olova ve střelách při lovu by mohlo být kratší než původně navrhovaných pět let. O návrhu budou hlasovat členské státy ve výboru REACH Committee a před přijetím jej posoudí Evropský parlament a Rada.
Do působnosti návrhu na omezení nespadá vojenské a další necivilní použití olověného střeliva, např. policejními, bezpečnostními a celními složkami a rovněž použití olověných střel ve vnitřních prostorách.

CO SE PROTI TOMU DÁ DĚLAT?
Bud to mnohem obtížnější, než to bylo u zákazové zbraňové směrnice EU, protože u olova se po vyhlášení už nic v členských zemích neschvaluje v rámci jejich parlamentů, tudíž není prostor vše nějak změkčit, přizpůsobit.
Ale to není důvod, nedělat proti tomu nic, a my, coby Liga Libe, jsme proti tomu v minulosti dělali vskutku hodně. Nejenže jsme dali už mnoho let zpět olovo do naší petice, která dosáhla více než 100 tisíc podpisů, ale taktéž jsme odevzdali obě zásadní protestní nóty – nejprve za naši Ligu a její petenty, ČMMJ, Střelecký svaz a oba rybářské svazy český i moravský, tedy asi za milion našich občanů. A pak nótu obdobnou, mezinárodní – tedy za asi 1,5 milionu občanů ČR a Slovenska, sdružených v zájmových svazech.
Nyní je v plánu, až bude ten pravý čas a zákazy dorazí do republiky, odevzdání v tomto duchu naší více než statisícové petice (do které jsme též protest proti nesmyslným zákazům olova před lety vložili). A pak tlak na vládu a ministerstvo životního prostředí, co má právě toto, tedy i praktickou aplikaci těchto zákazů, přímo v gesci. Bohužel zde není ani za kým nyní jít, protože ministr zde nebyl (psáno počátkem prosince 2022) po odchodu bývalé ministryně ještě ustanoven.
Prostě, bojujeme proti tomuto dále. Jde totiž o hodně. Finální, kompletní zákazy by byly likvidační nejen pro ty, co provozují střelecké sporty s užitím brokovnice, malorážky či vzduchovky. A bez olova též myslivost by už nebyla nikdy taková, jaká je nyní – když zmíníme jen nedostatečnou ranivost všech brokových náhražek za olovo či vysokou odrazivost a nebezpečnost neolověných projektilů. Dělejme proti tomu tedy vše možné. Zkusme to zastavit...
Více na webu ligalibe.cz a facebookových stránkách Liga Libe

O autorovi: Pavel Černý, prezident Ligy Libe
Zdroj: Zbraně a náboje, 12. 1. 2023

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.