Přihlásit

Termín sčítání zvěře v Moravskoslezském kraji v roce 2023 (msk.cz)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, stanovil termín sčítání zvěře ve všech honitbách na území kraje na den 25. 2. 2023.

Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů (do 2. 3. 2022) výsledek písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, tedy nejpozději do 8. 3. 2022, nařídí tento orgán nové konečné sčítání. Krajský úřad pro takové případy stanovuje termín nového konečného sčítání zvěře na den 18. března 2023.

Zdroj: msk.cz, 10. 1. 2023

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.