Přihlásit

V areálu bývalé vojenské střelnice v Krnově se zabydlují dva pratuři (ČTK)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Na pastvinách v areálu bývalé vojenské střelnice v krnovské části Chomýž se zabydluje pár praturů. V lednu je doplní ještě tři divocí koně. Důvodem vzniku této rezervace velkých kopytníků je, aby zvířata spásáním ochránila vzácnou luční vegetaci, která se vyskytuje na asi 37 hektarech. Je to jedenácté takové území v Česku a druhé v Moravskoslezském kraji. ČTK to dnes řekl ředitel společnosti Česká krajina (ČK) Dalibor Dostál. Rezervaci vybudovalo město, ČK mu zvířata zapůjčila.

„V aklimatizační ohradě se v Krnově nyní zabydlují dva zpětně šlechtění pratuři pocházející z bývalého vojenského prostoru Milovice. Jde o dva býky. Mají tam k dispozici napajedlo a dřevěný přístřešek. Do Vánoc by si tady měli zvyknout, a pak je pustíme na větší pastvinu, kterou v současné době dokončujeme,“ doplnil Dušan Martiník z odboru investic a správy majetku krnovské radnice. Dodal, že v aklimatizační ohradě poté pratury vystřídají tři divocí koně.

Jejich úkolem v Krnově bude, spásat území bývalého vojenského areálu v Chomýži, které je významným krajinným prvkem pod mimořádnou ochranou. Pastva velkých kopytníků má zajistit, aby zdejší chráněné rostliny a živočichové, například hvozdík pyšný, několik druhů orchidejí, bělopásek dvouřadý nebo čolek velký, zůstali uchováni pro budoucnost.

„V roce 2020 byla celá lokalita podrobně biologicky zmapována. V rámci botaniky byl zaznamenán výskyt devíti zvláště chráněných druhů a 23 druhů uvedených na Červeném seznamu rostlin. Během monitoringu jsme zaznamenali i celkem 49 druhů denních motýlů a 12 druhů čmeláků,“ doplnil Adrián Czernik ze společnosti Ekotona, která biologický monitoring zajišťovala.

Pastevní areál o rozloze 36,6 hektaru má být dokončen do konce příštího roku. Město na něj získalo evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 6,8 milionu korun. Jeho cílem je zastavení degradace hodnotných společenstev a chráněných druhů vlivem samovolné sukcese a šířením invazivních a expanzivních druhů rostlin. To bude zajištěno především pastvou, která je levnější než kosení či výřez ploch.

„Kromě zřízení pastevního areálu se třemi pastvinami a aklimatizační ohradou chystáme i asanaci nevhodné vegetace, výsadbu dřevin, vytvoření tůní pro obojživelníky a výsev kokrhele, který se používá na potlačení expanze třtiny. Souběžně vyklízíme oblast od zbytků vojenských objektů, stavební suti, pražců, kovů, drátů a odpadků,“ dodal Martiník.

Území bývalé vojenské střelnice 20 let podléhá jako významný krajinný prvek mimořádné ochraně, jejímž cílem je, uchovat zdejší chráněné rostliny a živočichy. Dosud se o lokalitu starali dobrovolníci z několika organizací.

Před časem péči převzalo město. Vlivem náletů dřevin a křovin i rozmnožení třtiny křovištní se území postupně znehodnocovalo. A zhoršily se podmínky pro existenci významných druhů. Cílem projektu tak podle jeho autorů je, obnovit vhodné podmínky pro život řady živočichů pastvou divokých koní a praturů, což je poslední šance pro záchranu rozsáhlého a dosud biologicky cenného území, i když je už dost zdegradované.

ČTK

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.