Přihlásit

Josefovské louky u Jaroměře jsou větší, přibylo dalších šest hektarů (ČTK)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Ornitologové získali od firmy Beas Agro Rasošky všechny její pozemky v území ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Jde o téměř šest hektarů. Společnost ornitology podpořila také částkou 300.000 korun. ČTK o tom dnes informovali zástupci České společnosti ornitologické (ČSO). Území v údolí řeky Metuje pod barokní pevností Josefov o velikosti 85 hektarů, které ČSO vykupuje z darů, slouží jako rezervace pro ptáky. Josefov je administrativně součástí Jaroměře.

"Téměř šest hektarů nových pozemků využijeme k další podpoře ptáků a mokřadní přírody. Finanční dar navíc ČSO umožní výkup nových pozemků. Je to dobrá zpráva především pro přírodu, která tu dostane více místa," uvedl správce ptačího parku Josefovské louky Břeněk Michálek.

Podle ornitologů jde o jednu z největších podpor, jaké se ptačímu parku dostalo přímo v regionu. "To, co před třemi lety začalo město Jaroměř bezplatným převedením svých pozemků uvnitř parku naší organizaci, teď, navzdory probíhajícím společensko-ekonomickým krizím, pokračuje," uvedl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Ptačí park Josefovské louky vzniká od roku 2006. Rozmanitá příroda tu vznikla díky opatřením, jako je řízené zavlažování, péče o vegetaci, pastva velkých kopytníků - divokých koní a praturů a také díky hloubení tůní. Výsledkem je osm druhů obojživelníků, přes 40 druhů vážek, 200 pozorovaných druhů ptáků a mnoho dalších.

"Sledujeme rozvoj ptačího parku Josefovské louky už několik let. Ornitologové dokázali z fádních luk vytvořit nádherné místo bující životem, kde je navíc zadržována tolik potřebná voda. ČSO k tomu zprovoznila místní historický zavlažovací systém, k němuž mám osobní vztah. Můj otec tu kdysi sloužil jako luční hajný a správce závlahy," uvedl zástupce firmy Beas Agro Rasošky Bedřich Syrovátko.

Ptačí park Josefovské louky je otevřený návštěvníkům bezplatně po celý rok. Po obvodu parku vede stezka, ze které jsou výhledy na pastviny s vodními plochami.

Letos na podzim v lokalitě ČSO dokončila zatím největší komplex tůní s rozrůzněným dnem i břehy, centrální ptačník o celkové rozloze tři hektary. Výstavbou nových tůní ČSO rozšíří Slavíkovský ptačník o velikosti 1,5 hektaru. Oba na sebe navazující ptačníky – Slavíkovský a nový centrální – budou fungovat jako soustava vodních ploch, lákající množství vrubozobých a brodivých ptáků, bahňáků, ledňáčky a řadu pěvců vázaných na vodu a bahnité břehy, uvedli zástupci ČSO.

Páteří parku je 100 let starý závlahový systém napojený na řeku Metuji, který umožňuje regulaci výšky vody na okolních loukách. Díky dostatku vody může na Josefovských loukách hnízdit hned několik vzácných a ohrožených druhů mokřadních ptáků, jako je čírka modrá, vodouš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá nebo několik druhů skrytě žijících chřástalů.

Zdroj: ČTK, Jaroměř (Náchodsko), 24. 11. 2022

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.