Přihlásit

Umějí jeleni číst v mapách? (Týdeník Rozhlas)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

AMERIČTÍ ZOOLOGOVÉ ZJISTILI, ŽE JELENÍ ŽIJÍCÍ VE SKALISTÝCH HORÁCH MAJÍ JEDINEČNOU SCHOPNOST. DOKÁŽOU ROZEZNAT, KDY SE BLÍŽÍ LOVECKÁ SEZONA, A VČAS SE PŘED LOVCI „UKLIDIT".

„JJeleni a další býložravci jsou pod tlakem šelem - predátorů. Ti udržují tuto populaci v rovnováze s okolním prostředím, dokonce zajišťují i její zdraví - vlk si ze stáda jelenů vybírá kus, který je starý nebo nemocný. Dokonce mají spadeno i na jeleny, kteří trpí artritidou. K ní mají jeleni dědičné sklony a šelmy se tak starají o genetickou prosperitu jelení populace," vysvětluje biolog Jaroslav Petr.
Ve chvíli, kdy člověk šelmy z životního prostředí odstraní, rovnováha se naruší. Člověk tedy zase musí do tohoto koloběhu vstoupit a stavy přemnožené zvěře nějakým způsobem regulovat. V případě jelenů je to krvavý způsob - odstřel.
Jeleni jsou ale obezřetní a reagují na přítomnost lovců. A to nejen těch lidských, ale i zvířecích. Vyskytují-li se v krajině vlci, vybírají si jeleni přehledná místa, nezarostlá hustou vegetací, kde mohou vidět šelmu na dálku. Nic překvapivého, to dělají všechna zvířata. překvapení se ale dostavilo s poznatky amerických zoologů. V pohoří Wasatch rozkládajícím se na jihozápadě Skalistých hor ve státech Utah a Idaho si označili asi 450 jelenů obojky s GPS zařízením a sledovali, co jeleni dělají v průběhu roku. Ukázalo se, že ve chvíli, kdy začíná lovecká sezona, což je v této oblasti v říjnu, dochází k významným přesunům jelenů. Stěhují se z veřejně dostupné půdy, kde může kdokoliv lovit cokoliv, na soukromé pozemky, kde smí lovit jen majitel. Množství lovců, na které může jelen narazit, je tam dramaticky menší. Jeleni tedy prchali z veřejných prostranství na soukromé pozemky, a když v lednu skončila lovecká sezona, zase se vraceli zpátky.
Jak se ale jeleni dozvědí, co je státní a co soukromé? Pohledem do katastrální mapy? „Vědci se snažili zjistit, jestli základním hnacím momentem je opravdu výskyt lovců. Co když je v tomto období honitby na soukromých pozemcích třeba lepší pastva nebo zdroj solí, které jeleni nutně potřebují? Zoologové se tedy domluvili s vlastníky, že na své pozemky pustí za nějaký poplatek lovce a bude se lovit rovnoměrně na soukromém i veřejném. A v téhle chvíli přesun ustal. Jeleni zjistili, že na soukromých pozemcích už není bezpečněji a nerovnováha zmizela,“ líčí Jaroslav Petr.
Podle čeho jelen pozná, že začíná lovecká sezona? Nedostává žádné úřední upozornění, stačí mu, že se v krajině začne objevovat více terénních automobilů. Svou roli hrají i zkušenější zvířata, která už lecjakou loveckou sezonu přežila. Všichni jeleni však nevyhledají soukromé pozemky. „Doma“ setrvají dobrodružnější povahy s ochotou riskovat - i vlastní život - nebo mladá zvířata, která ovšem na svou nezkušenost mohou doplatit.

Zdroj: Týdeník Rozhlas, 20. 6. 2022

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.