Přihlásit

Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti - přehled a změny od 1. 1. 2022 (enviweb.cz)

 • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava.

Z rozpočtu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí jsou poskytovány:

 • příspěvky poskytované uživatelům honiteb (tzv. program G), a
 • příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (tzv. program K).

Pokud byl předmět příspěvku splněn na území národního parku, je podacím místem Ministerstvo životního prostředí. Pokud byl předmět příspěvku splněn na pozemku, který je objektem důležitým pro obranu státu, je podacím místem Ministerstvo zemědělství. Ve všech ostatních případech je podacím místem příslušný krajský úřad.

Žádosti se podávají k příslušnému podacímu místu do 31. srpna za období předchozích dvanácti kalendářních měsíců (v případě příspěvků na snižování početních stavů kormorána velkého či prasete divokého za poslední ukončený hospodářský rok). Žádosti se vyhotovují v aplikaci "modul pro žadatele" (odkaz uveden pod článkem). Nové formuláře žádosti G i žádosti K budou v modulu pro žadatele zveřejněny v průběhu 1. čtvrtletí 2022.

Pro příspěvky, jejichž předmět byl splněn počínaje 1. 1. 2022, platí především tyto změny:

 • pokud je odchytové zařízení pro spárkatou zvěř konstruováno jako bedna nebo klec, musí být vybaveno zařízením pro přenos signálu o uzavření klece a nově i samospouštěcím zařízením;
 • příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého se neposkytne, jestliže:
  • vyšetření bylo provedeno neakreditovaným subjektem, nebo
  • vzorek byl k vyšetření předložen bez pírka nebo byl předložen nevyšetřitelný vzorek;
 • nesprávný údaj v evidenci vyšetřených prasat divokých je možné v případech, kdy za provedení úřední veterinární prohlídky nezodpovídá uživatel honitby, nahradit předložením dodacího dokladu, v němž bude uvedeno označení plomby kusu a odběratelem potvrzeno dodání kusu s pírkem;
 • chladicí zařízení pro ulovenou zvěř musí být schváleno nebo registrováno krajskou veterinární správou;
 • u příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého dojde k postupnému přechodu na poskytování příspěvku za hospodářský rok, jako je tomu u příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého. Do žádostí podávaných do 31. 8. 2022 se proto uvádějí kusy ulovené od 1. 9. 2021 do 31. 3. 2022, do žádostí podávaných v následujících letech již budou vždy uváděny kusy ulovené v posledním ukončeném hospodářském roce.

Právnické osoby, které podle zákona č. 37/2021 Sb. mají povinnost evidovat skutečné majitele, jsou nově povinny k žádosti přikládat VÝPIS ÚDAJŮ Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ platných k okamžiku podání žádosti (výpis nesmí být starší 3 měsíců). Právnické osoby s datovou schránkou tento výpis získají zdarma na webu Evidence skutečných majitelů (esm.justice.cz) po přihlášení pomocí údajů používaných k přihlášení do datové schránky. Právnické osoby bez datové schránky získají výpis u příslušného rejstříkového soudu; tato možnost je zpoplatněna. Uživatele honiteb upozorňujeme, že zatímco HONEBNÍ SPOLEČENSTVA podle zákona č. 37/2021 Sb. skutečné majitele nemají a tudíž pro ně neplatí požadavek na přikládání výpisu z Evidence skutečných majitelů k žádosti, naopak SPOLKY podle zákona č. 37/2021 Sb. mají povinnost evidovat skutečné majitele a tedy i přikládat k žádosti výpis z Evidence skutečných majitelů.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.