Přihlásit

Jít do lesa je jako jít na návštěvu, říká myslivec Jiří Procházka (olomouc.rozhlas.cz)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

Věděli jste, že při trávení volného času v lese máte taky svá práva a povinnosti? Stanovuje je Lesní zákon. V něm se dozvíte, co smíte a co je zakázáno, co je v lese chráněno či jaké pravomoci má lesní stráž. I v lese totiž platí zákony. Pověděl nám o nich v Dobré radě Jiří Procházka, myslivec, předseda kynologické komise českomoravské myslivecké jednoty.


Co je v lese dovoleno?
Ze zákona má každý právo na volný přístup do lesů. Vlastníci lesa nesmí svůj les oplotit, s výjimkou pro lesní školky, ochranu lesních porostů před zvěří, obory nebo farmy chovů zvěře. V lese můžete také sbírat pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest.

Co je v lese zakázáno?
Právo volně vstupovat do lesů s sebou nese i povinnosti stanovené k ochraně lesa.  Zákon o lesích zakazuje les jakkoli poškozovat. Výslovně se pak nesmí například:

Rušit klid a ticho;
Jezdit a stát s motorovými vozidly;
Jezdit na kole mimo vyznačené lesní cesty nebo trasy;
Kouřit a rozdělávat otevřený oheň mimo vyhrazená místa (ten je zakázáno rozdělávat až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa!);
Odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
Tábořit mimo vyhrazená místa;
Znečišťovat les odpady a odpadky;
Sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les;
Těžit nebo ničit stromy a keře.
 

Na pobyt v lese se také vztahují povinnosti, které ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny. V lese tak například nesmíte ničit zvláště chráněné rostliny nebo ohrožovat zvláště chráněné živočichy.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.