Přihlásit

Ptáky na Šumavě chrání i Evropská unie (Klatovský deník)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Šumava
Zejména kvůli symbolu Šumavy, tetřevovi, byla vyhlášena Šumava největší ptačí oblastí soustavy Natura 2000. Hlavním cílem ochrany v ptačích oblastech je zajistit příznivý stav populací vybraných druhů ptáků, které jsou v rámci celé Evropy chráněni podle směrnice o ochraně ptačích druhů. Nejedná se přitom o vytvoření nových přísných rezervací, kde jsou veškeré aktivity zakázány, ale spíše o sladění zájmů ochrany přírody s dalším využíváním těchto míst. "Šumava byla vyhlášena ptačí oblastí zejména kvůli tetřevovi a dalším druhům horských smrčin. Tetřev, kriticky ohrožený druh, byl podle české legislativy chráněn již před vyhlášením Šumavy za ptačí oblast. jeho ochrana se ale po vstupu do EU standardizovala a rozšířila se přeshraniční spolupráce," řekla Deníku vedoucí sekce výzkumu a ochrany přírody Správy NP a CHKO Šumava Zdenka Křenová.
Turista, který chce navštívit území ptačí oblasti se nemusí bát žádných výrazných omezení. Významná hnízdiště však bývají po část roku uzavřena nebo je v nich omezena hospodářská činnost. "Do některých částí NP Šumava je vstup turistům z důvodu ochrany tetřeva zakázán, protože v době toku, hnízdění i v zimních měsících jsou tito ptáci citliví na rušení." vysvětluje Zdenka Křenová. Pokud musí zemědělci, lesníci nebo rybáři hospodařící na území ptačí oblasti nějak omezit své činnosti, například musí omezit počet sečí, neaplikovat hnojiva či omezit rozsah lesních těžeb, mají nárok na kompenzace za ušlý zisk. Ty se na základě písemné žádosti příslušnému orgánu ochrany přírody (Správě NP CHKO, MŽP) vyplácí majiteli či nájemci pozemku. Lhůta pro uplatnění nároku na náhradu újmy je 3 měsíce od skončení kalendářního roku. "Například zemědělcům, kteří přizpůsobí sečení louky celosvětově chráněnému chřástalovi polnímu, je vyplácena dotace," potvrzuje Křenová.
Myslivecká činnost není z lokalit Natura 2000 vylučována, činnost se pouze usměrňuje tak, aby se snižilo rušení druhů, které jsou předmětem ochrany.

PETRA JAROŠKOVÁ

Foto - Do některých částí Národního parku Šumava je vstup turistům z důvodu ochrany tetřeva zakázán.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.