Přihlásit

Tisková konference proti zákazu olověného střeliva

Ve středu 24. října svolala Českomoravská myslivecká jednota a Český rybářský svaz tiskovou konferenci, na které chtěly obhájit používání olova v brokovém a kulovém střelivu a v rybářských zátěžích.

Doporučený Tisková konference na ČMMJ Tisková konference na ČMMJ

Důvodem k pozvání novinářů byla zpráva Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) ze srpna tohoto roku. ECHA na základě výsledků svého výzkumu doporučuje Evropské komisi prosadit plošný zákaz prodeje střeliva s obsahem olova a rybářských olůvek.
ČMMJ, zastoupená jednatelem, Ing. Milošem Fischerem, MBA, považuje některé výroky ECHA za nepravdivé a nepodložené mysliveckou a rybářskou praxí. Žádá proto odmítnutí připravované regulace Evropské komise.
Během tiskové konference padly následující argumenty:
Podle ECHA je olovo příčinou primárních otrav zvěře. ČMMJ však oponuje tím, že v České republice nebyla prokázána otrava olovem u zvířete, ani u člověka. Pravděpodobnost pozření olova je u jiných než vodních ptáků extrémně nízká, přičemž použití střeliva s obsahem olova je na mokřadech již dnes zakázáno.

uvod
Problematické jsou podle ECHA i sekundární otravy predátorů, dravců i člověka. K druhotné otravě však nedochází pozřením masa, ale muselo by být pozřeno olovo obsažené v žaludku. Pravděpodobnost takové otravy je vzhledem k nízké možnosti primární otravy zanedbatelná.
U člověka je situace podobná: pravděpodobnost, že se do oběhu dostane zvěřina kontaminovaná olovem je v podstatě nulová. Navíc při ošetření zvěřiny před zpracováním, kdy jsou broky vyjmuty a probarvená zvěřina vyříznuta, se nebezpečí otravy minimalizuje.
Ve prospěch olověných střel mluví i celkové množství nábojů vystřílených myslivci při běžné praxi během roku, které je podle jednatele ČMMJ ve srovnání s ostatními ekologickými zátěžemi zanedbatelné.
Navíc za používané olověné střelivo dosud neexistuje adekvátní náhrada, zejména pro malorážky a vzduchovky, které jsou používány i ve sportovní střelbě.
U ocelových broků byl pozorován menší ranivý účinek, zvýší se tedy množství poraněné zvěře. Problémem je také velká odrazivost ocelových broků a s nimi spojené riziko úrazu během společných honů.
Nebezpečí zranění se ještě více projeví u střel kulových. Zde se jako náhrada nabízí kompozitní střely, které jsou sice přesné a mají srovnatelnou ranivost, ale vzhledem k použitému materiálu, který je tvrdší než olovo, existuje velké nebezpečí odrazu střel. Zatímco měkčí olovo se při nárazu roztříští, kompozitní střely zůstávají po odrazu vcelku a pokračují v letu téměř stejnou rychlostí.
ČMMJ a ČRS proto navrhují regulaci založenou na zprávě ECHA odmítnout jako neopodstatněnou.

Redakce

Poslední změna: 24. říjen 2018

(6 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.