Přihlásit

Společná zemědělská politika: Armagedon pro zajíce, bažanty a spol.? - konference FACE v Evropském parlamentu

Členové FACE (Federace mysliveckých svazů Evropské unie) si uvědomují, že Společná zemědělská politika (SZP) je zásadním podpůrným mechanismem pro zemědělství a venkovské oblasti v Evropě. Současná SZP má však významný negativní dopad na životní prostředí, biologickou rozmanitost a stav mnoha lovných i chráněných druhů v zemědělské krajině. Početnost většiny populací zvěře se výrazně snížila kvůli intenzivním zemědělským praktikám (došlo k dramatickému úbytku vhodných biotopů i potravy, zejména hmyzu) a využívání neudržitelných způsobů zemědělské výroby.

Doporučený Zdroj: Pixabay Zdroj: Pixabay

S cílem nalézt řešení pro zlepšení příští SZP (po roce 2020) uspořádala FACE konferenci Společná zemědělská politika – Armagedon pro zajíce, bažanty a spol.? dne 4. září 2018 s poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise, delegáty z evropských mysliveckých sdružení a zúčastněných stran.


Olivier Diana z Evropské komise uvedl, že zemědělství a biologická rozmanitost jsou vnitřně propojeny a vyzdvihl klíčovou úlohu zemědělců při výrobě potravin a řízení přírodních zdrojů. Upozornil na výzvy v oblasti biologické rozmanitosti a zdůraznil, že stávající SZP významně přispívá k podpoře biologické rozmanitosti, preferuje udržitelné zemědělské postupy a napomáhá provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Vysvětlil, že nové cíle a zelená architektura SZP po roce 2020 usilují o vyšší environmentální a klimatické ambice. Zdůraznil, že nebude docházet k renacionalizaci (opětovnému znárodnění zemědělské politiky) v jednotlivých zemích, i když členským státům bude ponechána větší flexibilita a zodpovědnost v souladu s pravidly EU.
Prof. Dr. Klaus Hackländer, profesor Univerzity přírodních zdrojů a environmentálních věd (Vídeň), kritizoval „ekologická opatření“ současné SZP a vyzval ke změně strategie: „Přezkoumání SZP v polovině období ukázalo, že se nepodařilo zastavit ztrátu biologické rozmanitosti na zemědělské půdě. Problém je v tom, že 5 % povinných oblastí v ekologickém zájmu zahrnuje řadu opatření, která nejsou nebo jsou jen částečně prospěšná pro motýly, ptáky nebo savce, např. pěstování plodin, které vážou dusík. Abychom zabránili další ztrátě biologické rozmanitosti v naší zemědělské krajině, potřebujeme nejméně 5 % ploch skutečně podporujících biologickou rozmanitost, jako jsou plochy ponechané bez intenzivního obhospodařování a biopásy s kvetoucí rostlinami“.
Oana Neagu, ředitelka pro globální záležitosti Copa-Cogeca – organizace, která zastupuje evropské zemědělce a agrodružstva v Bruselu, poskytla přehled hlavních cílů SZP a zdůraznila aktivní závazek zemědělců řešit problémy životního prostředí v Evropě. Rovněž připomněla význam sociálně-ekonomické role zemědělců při udržování přiměřených cen potravin pro spotřebitele a jejich přínos v zemědělském odvětví, jehož příjem v současné době představuje téměř polovinu (46,5%) průměrného příjmu zbytku ekonomiky. Dodala, že příští SZP bude příležitostí k vylepšení, ale současně bude zásadní, aby se zabránilo jakémukoli snížení rozpočtu věnovanému zemědělcům a riziku renacionalizace politiky.
Ariel Brunner, vrchní ředitel pro politiku v Birdlife, poukázal na krizi biologické rozmanitosti v evropských zemědělských oblastech v důsledku SZP. Dospěl k závěru, že existuje naléhavá potřeba vyčlenit 15 miliard eur na přírodu a vynaložit je na přechod k více ekologickým způsobům hospodaření a většímu respektování práva.
Werner Khun, odborník na biologickou rozmanitost, farmář a myslivec, podrobně popsal, jak intenzivní zemědělství v Německu významně omezilo životní prostor vyhrazený volně žijícím živočichům, což vedlo k dramatickému úbytku zajíců, koroptví, skřivanů a bažantů. Dodal, že další SZP by se měla méně zaměřovat na byrokracii a sankce, a naopak by se měla víc věnovat udržování ekologicky hodnotných stanovišť vyhrazených pro zachování přírodního bohatství a řízených v souladu s ochranářskými cíli.


Intenzifikace zemědělství je jednou z hlavních hnacích sil způsobujících ztrátu biologické rozmanitosti v Evropě. Členové FACE si uvědomují tuto hrozbu a jsou ochotni spolupracovat s evropskými institucemi a zainteresovanými stranami na nové SZP, která účinně podporuje biologickou rozmanitost a drobnou zvěř.


Na konferenci, kterou hostil a předsedal poslanec Evropského parlamentu Karl-Heinz Florenz, předseda mezinárodní skupiny Biodiverzita, lov a venkov Evropského parlamentu, bylo stanoveno, že se bude nadále debatovat o zachování drobné zvěře v intenzivně obdělávané zemědělské krajině, kde je ztráta stanovišť největší hrozbou pro biologickou rozmanitost.


Podle FACE, redakce

Poslední změna: 13. září 2018

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.