Přihlásit

O výskytu vlka a řešení konfliktů se jednalo u kulatého stolu

Poslanec František Elfmark, člen výboru pro životní prostředí, svolal ke kulatému stolu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ochránce přírody, vědce, chovatele ovcí a myslivce, aby se vyjádřili k problematice výskytu vlka na území republiky. Jednání se uskutečnilo v úterý 5. února.

Doporučený Fotografie archiv redakce Fotografie archiv redakce

Elfmark (Pirátská strana) určil čtyři hlavní body jednání:

  • monitoring vlka,
  • vymezení ochranných zón (budou vymezeny zóny, kde vlk bude chráněn, a kde naopak bude povolen lov?),
  • kvóty (stanoví se počet vlků, který je pro ČR únosný?),
  • Plán péče o vlka (zejména s důrazem na metodiku chování pro občany).


Na jednání shrnul Ing. Jan Šíma z Ministerstva životního prostředí aktuální stav populace vlka obecného: v ČR je nyní potvrzeno 10 smeček, 5 párů a 1 teritoriální jedinec. Hlavní složkou potravy jsou dle výzkumu MENDELU jelenovití (78 %), divočáci (10 %) a 1 % tvoří hospodářská zvířata.


Ing. Tomáš Havrlant, starosta obce Vernéřovice a chovatel ovcí, upozornil, že v evropských státech, kde se vlk vyskytuje, mnoho chovatelů končí s pastevectvím. Zároveň vyjádřil smutek nad tím, že stát upřednostňuje vlka před chovateli, kteří v přírodě žijí a hospodaří.
Ing. Aleš Vorel, Ph.D. z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a také Ing. Hana Heinzelová ze Správy CHKO Broumovsko mu oponovali. Dle jejich zkušeností je ochrana před vlky přibližně 90%, pokud chovatelé postaví elektrické ohradníky a stádo chrání pastevečtí psi.

Požadavky myslivců
Obavy z nekontrolovatelného nárůstu početnosti populace vlků vyjádřil jednatel Českomoravské myslivecké jednoty, Ing. Miloš Fischer, MBA. Bojí se, že při absolutní ochraně vlka vzrostou jeho stavy natolik, že už nebude možné kontrolovat je ani odstřelem a vroste ohrožení nejen hospodářských zvířat, ale i konflikty s lidmi.
Zopakoval požadavek ČMMJ na kontrolu všech chovů vlků v ČR a zonaci území. Zonace by znamenala, že se stanoví lokality, kde bude vlk absolutně chráněn, a naopak tam, kde narušuje pastevectví, nebo dochází ke konfliktům, by mohl být jeho počet regulován.

Monitoring vlků
Významným pokrokem v monitoringu bude plánovaný odchyt přibližně 10 jedinců vlka a jejich označení obojkem s vysílačkou. Vlci budou sledováni po dobu dvou let. Monitoring bude probíhat pod záštitou projektu OWAD. Cílem je zjistit, jak vlci ovlivňují chování kořisti, rozsah vlčích teritorií a cesty, kudy se dál šíří, případně na jakou vzdálenost.


Co dalšího vyplynulo z jednání se dočtete v březnovém čísle časopisu Svět myslivosti.

Redakce

Poslední změna: 7. únor 2019

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.