Přihlásit

Myslivost můžete po dobu nouze vykonávat, i když máte od 1. března neplatný lovecký lístek

Všichni, kterým skončila platnost loveckého lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice nadále vykonávat právo myslivosti i s neplatným dokladem. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo Ministerstvo zemědělství (MZe) stanovisko k posouzení prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu. Stejný postup platí i pro výkon rybářského práva.

Doporučený Ilustrační fotografie Pixabay Ilustrační fotografie Pixabay

Podle stanoviska MZe mohou osoby, kterým skončila platnost loveckého lístku po 1. březnu 2020, během nouzového stavu prokazovat odbornou způsobilost k výkonu práva myslivosti i nadále tímto neplatným dokladem. Příslušné správní orgány, včetně myslivecké stráže, by měly upustit od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek.
Stejný postup platí u prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva. Osoby, kterým po 1. březnu skončila platnost rybářského lístku, mohou během nouzového stavu prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem.
Uvedená doporučení platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Občané mohou v době nouze prokazovat totožnost neplatným dokladem
Ministerstvo zemědělství zároveň upozorňuje příslušníky myslivecké stráže a rybářské stráže na stanovisko MV z 20. března 2020. Podle něj mohou občané, jimž po 1. březnu skončila platnost občanských průkazů nebo cestovních pasů, svoji totožnost v ČR nadále prokazovat těmito neplatnými doklady. Pokud má dotyčná osoba alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), měla by se prokázat některým z platných dokladů. MZe doporučuje strážím, aby při užití oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovaly stanovisko Ministerstva vnitra.

Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství, 24. 3. 2020, redakce

Poslední změna: 25. březen 2020

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.