Přihlásit

Konference v Evropském parlamentu: Výzvy pro současnost i budoucnost

Ve středu 28. listopadu proběhla na půdě Evropského parlamentu konference s názvem Myslivost v roce kulturního dědictví: Výzvy pro současnost i budoucnost. Moderování se ujal Ludwig Willnegger, generální tajemník FACE (Federace mysliveckých svazů Evropské unie). Zdůraznil důležitou ekonomickou, ekologickou a sociální hodnotu myslivosti i roli myslivců v získávání vědeckých dat a monitorování volně žijících zvířat.

Doporučený Zdroj fotografie FACE Zdroj fotografie FACE

První část konference se zaměřila na činitele ohrožující populace volně žijících živočichů, zvláště na Společnou zemědělskou politiku EU (SZP), která má negativní dopad na životní prostředí, biologickou rozmanitost a na stav mnoha lovných i chráněných druhů.
Italský odborník Andrea Favaretto představil projekt ISPRA, který sleduje více než 80 druhů ptáků. Nejvýznamnější pokles zaznamenali u druhů přítomných v zemědělském prostředí. Důvody tohoto poklesu jsou ztráta stanovišť, neudržitelné zemědělské postupy a změna klimatu.
Kathleen Vanhuyse představila práci Flámské myslivecké asociace. Zaměřují se na zvrácení trendu klesajících stavů koroptví. Zřídili 60 lokalit, kde se zabývají navrácením druhu do přírody a spolupracují se zemědělci a environmentálními organizacemi. Zdá se, že populace koroptve se v těchto oblastech zotavuje. Výsledky potvrzují, že nová SZP musí být zaměřena na obnovu biologické rozmanitosti a vytváření kvalitních biotopů, které poskytnou ptákům potravu.
Eric Sicard, předseda francouzské Unie pro obhajobu tradiční myslivosti a místopředseda Národního svazu pro stěhovavé ptáky, upozornil zejména na nutnost snížit množství používaných nebezpečných pesticidů, aby nedocházelo k ničení potravinového řetězce.

Druhá část konference, kterou představil poslanec Franz Obermayr, se zabývala problematikou velkých masožravců, zejména vlků. Thomas Huber, Thomas Pfeiffer a Paolo Sparvoli, předseda Libera Caccia, přiblížili současnou situaci v Rakousku, Francii a Itálii a nastínili uplatňování evropských právních předpisů v těchto zemích. Žádali o vypracování plánu péče o velké masožravce na úrovni EU, přičemž se musí zvážit i ochranný status velkých masožravých druhů, který poskytuje Bernská úmluva.
Konference se zúčastnilo několik poslanců Evropského parlamentu, zástupci zainteresovaných organizací, mysliveckých sdružení a čestný prezident FACE Giovanni Bana.
Podle tiskové zprávy FACE, 5. 12. 2018, redakce

Zdroj fotografie FACE

Poslední změna: 6. prosinec 2018

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.