Přihlásit

Evropská komise si vyžádala návrh na omezení olova ve střelivu

Evropská komise (EK) požádala Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby připravila návrh na omezení olova ve veškerém střelivu i rybářských olůvkách. Návrh má být připraven z důvodu možných rizik, které olovo představuje pro volně žijící živočichy i člověka (v důsledku konzumace zvěřiny). EK rovněž žádá agenturu ECHA, aby přihlédla k dalším okolnostem, jako je ranivosti střel a potenciální nehodovost při používání olověné munice a jejích alternativ.

Doporučený Ilustrační fotografie Pixabay Ilustrační fotografie Pixabay

Agentura ECHA je povinna připravit návrh během následujících 12 měsíců. Pokud ECHA omezení doporučí, začne připravovat omezení olova v munici ve Výboru pro posouzení rizik a Výboru pro socioekonomickou analýzu. V této fázi by proběhly i konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně FACE, která také zasedá v rozhodovacích výborech agentury ECHA.
FACE podporuje postupné vyřazování olověných střel z použití v mokřadech, ale není zastáncem obecného zákazu olova v munici. „Z pohledu FACE musí být jakékoliv omezení olověného střeliva mimo mokřady úměrné rizikům pro volně žijící živočichy a lidské zdraví,“ zmiňuje FACE v tiskovém zprávě.
Požadavek EK na agenturu EACHA přichází ve stejné době, kdy Evropská unie prostřednictvím nařízení REACH pracuje na omezení olověných broků v mokřadech v rámci celé EU.
Když EK žádala agenturu ECHA, aby připravila omezení týkající se použití olověného střeliva v mokřadech, zaúkolovala ji zároveň, aby prozkoumala širší dopad olověné munice.
Dne 12. září 2018 agentura ECHA na základě posouzení vlivů olověného střeliva vydala tiskovou zprávu, v níž doporučila, že „je nezbytné zavést opatření k regulaci používání olověného střeliva nejen v mokřadech, ale i v ostatních suchozemských ekosystémech“.
Tato zpráva agentury ECHA otevřela dveře Evropské komisi, aby požádala agenturu o vytvoření návrhu omezení olověného střeliva na všech stanovištích.
Pokud agentura ECHA doporučí, že je nutné širší omezení olova v munici, bude tento proces pravděpodobně velmi složitý. Bude nutné stanovit skutečná rizika pro populace volně žijících živočichů i člověka.
Podle tiskové zprávy FACE, 28. 8. 2019, redakce

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.