Přihlásit

ČMMJ: Odchyt vlků a rysů může být nezákonný

Českomoravská myslivecká jednota upozorňuje, že postup Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v případě povolení odchytu rysů a vlků za účelem telemetrického sledování může být v rozporu se zákony. K řízení totiž nebyli přizváni uživatelé honiteb, kteří jsou oprávnění vydávat povolenky k lovu. ČMMJ proto vyzývá uživatele honiteb, kterých se může rozhodnutí dotknout, aby AOPK upozornili, že byli jako účastníci řízení opomenuti.

Doporučený Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

Agentura ochrany přírody a krajiny zahájila koncem srpna správní řízení týkající se odchytu zvláště chráněných živočichů rysa ostrovida a vlka obecného za účelem jejich sledování pomocí telemetrie. Odchyt a opatření zvířat obojkem má probíhat v CHKO Broumovsko, Kokořínsko – Máchův kraj, Jizerské hory, Lužické hory, Třeboňsko, Český les v případě vlka obecného a na území CHKO Blanský les, Český les, Jeseníky, Moravský kras, Brdy, Jizerské hory, Lužické hory, Broumovsko a Křivoklátsko v případě rysa ostrovida.
Jiří Janota, předseda ČMMJ, však upozorňuje, že postup AOPK může být v rozporu se správním řádem a zákonem o myslivosti. AOPK totiž nevzala za účastníky řízení uživatele honiteb, pro jejichž území má být výjimka udělena.
„Odchyt vlka a rysa je způsobem lovu, který je oprávněna provést na základě výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny jen osoba splňující požadavky uvedené v zákoně o myslivosti. Zejména musí mít uživatelem honitby vystavenou povolenku k lovu. Uživatel honitby tedy musí být účastníkem správního řízení o povolení výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud orgány ochrany přírody nedoručí rozhodnutí o povolení výjimky uživateli honitby, kterému jedinému může být výjimka udělena, je takové rozhodnutí nepravomocné,“ píše ve svém vyjádření Janota.
„Bez splnění zákonných požadavků může být lov (a tedy i odchyt) zvěře dle výše škody přestupkem či trestným činem pytláctví,“ varuje na svých stránkách ČMMJ.
ČMMJ dále doporučuje, aby okresní myslivecké spolky nebo myslivecké spolky využily možnosti a požádaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností, aby byly informovány o zahajovaných správních řízeních, která se mohou dotknout povolení výjimek podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Podle ČMMJ, 4. 9. 2019, redakce

 

Poslední změna: 6. září 2019

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.