Přihlásit

V Poslanecké sněmovně se rozhoří bitva o budoucí podobu naší myslivosti

Jedním z bodů programu probíhající schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. S této s myslivostí zdánlivě pouze okrajově související právní normy se po předložení některých poslaneckých pozměňovacích návrhů pro druhé čtení stává materiál, který může podstatným způsobem ovlivnit podobu myslivosti v České republice.

Doporučený V Poslanecké sněmovně se rozhoří bitva o budoucí podobu naší myslivosti Foto facebook Poslanecké sněmovny

Plné znění sněmovního tisku a pozměňovacích návrhů najdete zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=731

 

Z dosud předložených pozměňovacích návrhů jsou z hlediska budoucí podoby naší myslivosti klíčové dva:

 

1. Pozměňovací návrh poslanců Antonína Staňka (ČSSD), Jiřího Kotta (ANO) a Pavla Kováčika (KSČM), jenž vychází z návrhu novely zákona o myslivosti připravené Ministerstvem zemědělství, který „leží“ ve sněmovně od léta loňského roku a šance na jeho projednání je v podstatě nulová. Pozměňovací návrh ho v některých oblastech rozpracovává. Kromě jiného např.

- ruší normované stavy zvěře,

- upravuje vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě a změny plánu a jeho plnění,  

- zavádí elektronický informační systém evidence myslivosti,

- rozšiřuje některé pravomoci státní správy.

 

2. Pozměňovací návrh poslance Petra Bendla (ODS), který obsahuje např.

- plánování lovu podle míry škod a poškození lesů,

- zavedení zákonné povinnosti pro uživatele honiteb, kteří by museli umožnit vlastníkovi nebo pachtýři souvislých honebních pozemků o minimální výměře 5 ha lov spárkaté zvěře na těchto pozemcích.

- zavedení zákonné povinnosti pro uživatele honiteb, kteří by museli umožnit vlastníkovi nebo pachtýři honebních pozemků o výměře nejméně 50 ha v rámci jedné honitby lov zvěře na celém území honitby.

- zavedení minimální výměry vlastní honitby 250 ha,

- zákaz pronájmu státních honiteb.

 

Zjednodušeně lze říci, že pozměňovací návrh poslanců Antonína Staňka, Jiřího Kotta a Pavla Kováčika reprezentuje názory Ministerstva zemědělství a Českomoravské myslivecké jednoty, zatímco pozměňovací návrh poslance Petra Bendla obsahuje požadavky uskupení soukromých vlastníků honebních pozemků a nevládních ochranářských organizací (Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Svaz vlastníků půdy, Sdružení vlastníků honebních pozemků, Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA a Pro Silva Bohemica).

 

Nutno dodat, že návrh novely zákona o myslivosti z dílny Ministerstva zemědělství, podporovaný Českomoravskou mysliveckou jednotou, je reakcí na zákon č. 314/2019 Sb., o lesích, kterým byl na základě návrhu nevládních ochranářských organizací novelizován zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Cílem novely připravené Ministerstvem zemědělství bylo „smést ze stolu“ příslušné pasáže zákona o lesích, které se týkají myslivosti, a uzákonit některé nové prvky do systému plánování lovu a kontroly jeho plnění.

 

O střetu dvou výše uvedených pohledů na podobu výkonu práva myslivosti v České republice jsme ve Světě myslivosti opakovaně psali. Nyní se tento spor přenesl na parlamentní půdu. Je obtížné odhadnout, který pozměňovací návrh získá podporu a jak vše dopadne. Jisté je, že se tak jako tak blížíme k zásadní změně v naší myslivosti. Pokud by nebyl schválen ani jeden z pozměňovacích návrhů, koncem roku začnou platit pasáže v zákoně č. 314/2019 Sb., o lesích, které se týkají myslivosti a měly dvouletý odklad účinnosti. A ty představují rozsáhlé změny pro naši myslivost. Více se dočtete na stránkách Světa myslivosti.

David Vaca

 

 

Poslední změna: 5. březen 2021

(7 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.