Přihlásit

Tisková konference k případu AMP v Libereckém kraji

V pátek 2. prosince proběhla na Ministerstvu zemědělství společná tisková konference MZe a Státní veterinární správy (SVS), na které se zástupci obou organizací vyjádřili k nálezu uhynulého divočáka na Frýdlantsku v Libereckém kraji, který byl pozitivně testován na africký mor prasat (AMP). V hrubých obrysech též nastínili další postup při řešení nastalé situace.

Doporučený Vlevo MVDr. Petr Šatrán (SVS), vpravo Ing. Petr Jílek (MZe). Foto archiv redakce Vlevo MVDr. Petr Šatrán (SVS), vpravo Ing. Petr Jílek (MZe).

MZe reprezentoval Ing. Petr Jílek, náměstek pro řízení sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání, za SVS vystoupil MVDr. Petr Šatrán, ředitel její veterinární sekce.

 

Základní informace

- u Jindřichovic pod Smrkem (Liberecký kraj) bylo nalezeno uhynulé sele prasete divokého, u něhož byl 1. prosince prokázán AMP,

- oblast leží nedaleko hranic s Polskem, kde se nákaza vyskytuje již od roku 2014, takže se předpokládá, že nakažený divočák přešel na naši stranu z Polska,

Podle Ing. Jílka se o reálné hrozbě příchodu nákazy z tohoto směru dlouho vědělo a veškeré instituce na to byly připravovány. Z tohoto důvodu byla vloni podél státní hranice vyhlášena oblast s intenzivním lovem černé zvěře, aby se populace prasete divokého naředila a snížilo se riziko šíření nákazy.

 

Opatření

- bylo deklarováno, že se bude vycházet ze zkušeností ze Zlínska, kde se AMP podařilo eradikovat; postupy jsou v souladu s evropskou legislativou;

- oblast intenzivního lovu černé zvěře bude zrušena, přestane se vyplácet zástřelné,

- bude vyhlášena oblast (pásmo) infekce o rozloze přibližně 200 km2, kde budou nařízena opatření s cílem minimalizovat šíření nákazy a zabránit její zavlečení do chovů domácích prasat. V této oblasti kromě jiného:

   o budou zakázány veškeré lovecké aktivity, aby se černá zvěř nerozháněla do dalších oblastí,

   o bude nařízen sběr uhynulých divočáků (uživatelé honitby mají povinnost vyhledávat uhynulá volně žijící prasata a prasata sražená dopravními prostředky), jejich vyšetřování a        neškodné odstraňování v asanačním podniku; za nalezený kadáver se bude vyplácet nálezné 3000 Kč,

   o bude omezen pohyb osob v přírodě – bude možné chodit jen po vyznačených cestách a stezkách,

   o bude zakázáno přikrmování a vnadění volně žijící černé zvěře.

 

Po určitém období a zhodnocení situace bude lov v oblasti opět povolen, a to za přesně stanovených podmínek. Odhad délky trvání jednotlivých opatření bude záviset na šíření nákazy, resp. jeho zamezení. Sice se počítá s využitím zkušeností ze Zlínska, nicméně MVDr. Šatrán zdůraznil zásadní rozdíl mezi situací před pěti lety na Zlínsku (izolované ohnisko moru) a na Frýdlantsku (oblast přiléhající Polsku, kde se nákaza vyskytuje od roku 2014 a postupuje celou zemí). Z tohoto důvodu jsou jakékoliv predikce momentálně obtížné (včetně přijímání opatření jako je např. budování elektrických a pachových ohradníků, využívání policejních odstřelovačů atd.). Podle MVDr. Šatrána je nyní zásadní přesně popsat nákazovou situaci, zjistit rozsah infikované oblasti a podle toho se bude postupovat a volit scénář.

MVDr. Šatrán vyzdvihl důležitost spolupráce SVS s myslivci – uživateli honiteb v zasažené oblasti, v současné fázi zejména při vyhledávání uhynulých divočáků, aby bylo možné přesně definovat nákazovou situaci. Do oblasti by měly být rozmístěny kontejnery, do nichž budou kadávaery ukládány a následně převezeny do asanačního podniku. Bližší informace se uživatelé honiteb dozvědí co nejdříve na schůzce s Krajskou veterinární správou Liberec.

Konkrétní podoba mimořádných veterinárních opatření a další podrobné informace se připravují a budou oznámeny v pondělí 5. prosince po jednání Ústřední nákazové situaci k výskytu AMP v České republice.

Redakce Světa myslivosti vývoj situace sleduje a bude přinášet aktuální informace.

David Vaca

 

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.